First slide image

Det meste af brugerstyringen i INNOMATE HR foregår dynamisk, via rettighedsregler baseret på de aktuelle relationer en person indgår i og gennem workflows til on-og offboarding.
Det er muligt at få et samlet overblik over brugere, brugergrupper og tildelinger hertil samt adgangsregler fra menupunktet Indstillinger. Og herfra er det også muligt at administrere brugeradgange.Brugergrupper


Fra Menupunktet Brugergrupper kan der redigeres rettigheder til data og funktioner, adgange til hovedmenupunkter samt manuelt tilføjes eller slettes brugere. Bemærk: det er kun muligt af slette manuelt tilføjede brugere.

Brugeradgang

Brugeradgang leder til en liste over samtlige brugeradgange. Detailvisningen er den samme som vises i person-detailmenuen.

Ved klik på +Ny kan der oprettes en ny brugeradgang, hvis en sådan ikke i forvejen findes.

Brugergruppetildelinger

Menupunktet viser en oversigt over alle tildelinger til brugergrupper.Der er en linje for hver brugergruppetildeling. Dvs en medarbejder som Aksel Thomsen har pt. 5 brugergruppetildelinger. Af listen fremgår

  • personen
  • brugergruppen
  • om tildelingen er sket automatisk (via rettighedsregler) eller manuelt
  • hvis tildelingen er sket automatisk, fremgår også 'rodobjekt ID', dvs. ID-et på det objekt, der har foranlediget tildelingen.

Detailvisningen viser her, at rodobjektet er den aktuelle ansættelse, som via rettighedsreglerne knytter personene til brugergruppen medarb.


Adgangsregler

Siden anvendes til at redigere og illustrere rettighedsreglerne, som styrer adgange til systemets data dynamisk, ud fra personens relationer

2021 INNOMATE