First slide image

Om Support

Et abonnement på INNOMATE HR inkluderer fri support for kundens systemansvarlige i forhold til standardfunktionalitet, der er klargjort og ibrugtaget.

  • Systemansvarlig er den eller de personer, der er strategisk og/eller administrativ ansvarlig for drift af INNOMATE HR hos kunden.
  • Standardfunktionalitet omfatter den opsætning og de moduler der er udviklet og leveret som standard.

Du kontakter Supporten via e-mail til support@innomate.com.

Beskriv 1. Hvad gør du? 2. Hvad sker der? 3. Hvad forventede du, der skulle ske? Det er dog en god idé først at undersøge, om du kan finde svar på vores Support Site.

Til support og konsulentbistand anvender vi ofte online-møder med skærmdeling.

Følgende falder ikke ind under 'fri support':

  • Konsulentydelser med rådgivning i og bistand til ibrugtagning af standardfunktionalitet.
  • Introduktion og oplæring af nye systemansvarlige, herunder support af nye systemansvarlige, der ikke har modtaget introduktion og oplæring.
  • Support af specialudviklede løsninger, dvs. løsninger, der er udviklet specielt til kunden, f.eks. workflow/handlinger, særlige datatyper og –felter og rettighedsregler.

Ydelser, der ikke falder ind under fri support, afregnes efter forbrugt tid, jf. Prisliste.

BrugerNyhedsbrev

Vi udsender løbende BrugerNyhedsbreve henvendt til vores kunders aftale- og systemansvarlige. Herigennem informerer vi om nyheder, systemopdateringer, best practice, arrangementer, ændringer i vilkår o.lign.
Er du systemansvarlig og modtager du ikke vores BrugerNyhedsbrev, så kontakt os på info@innomate.com.

2021 INNOMATE