First slide image

Det er muligt at sende pdf-dokumenter til digital signatur.

Processen omkring digital signering håndteres via workflows og kan således indgå i f.eks.

  • pre- eller onboarding, hvor der genereres en ansættelsesaftale, som sendes til digital signatur hos direktion og medarbejder. Når begge har signeret, lægges dokumentet ind i medarbejderens filarkiv og de videre dele af onboardingen, der har afventet signeringen, fortætter herefter.
  • udsendelse og signering af samtykkeerklæringer for medarbejdere og jobansøgere i forbindelse med Persondataforordningen.
  • andre pdf-dokumenter, der sendes til digital signering fra medarbejderens filarkiv.

Når signeringen er fuldført, gemmes det underskrevne dokument i filarkivet.

Teknik og Økonomi

Til signeringen anvender vi en service, der leveres af Visma Addo, hvor der kan benyttes NemID, privat og NemID, medarbejdersignatur.

Der afregnes pr. igangsat signering med kr. 12,50 for NemID, privat og kr. 15,00 for NemID, medarbejdersignatur. (2018-priser ekskl. moms, se også aktuel Prisliste)

En ansættelseskontrakt vil typisk bestå af en NemID, privat, som benyttes til medarbejderens underskrift og en NemID, medarbejdersignatur, hvor en bemyndiget medarbejder, tegner virksomheden. Den samlede pris vil således blive kr. 27,50.

2021 INNOMATE