First slide image

Det er muligt at sende pdf-dokumenter til digital signatur.

Processen omkring digital signering håndteres via workflows og kan således indgå i f.eks.

  • pre- eller onboarding, hvor der genereres en ansættelsesaftale, som sendes til digital signatur hos direktion og medarbejder. Når begge har signeret, lægges dokumentet ind i medarbejderens filarkiv og de videre dele af onboardingen, der har afventet signeringen, fortætter herefter.
  • udsendelse og signering af samtykkeerklæringer for medarbejdere og jobansøgere i forbindelse med Persondataforordningen.
  • andre pdf-dokumenter, der sendes til digital signering fra medarbejderens filarkiv.

Når signeringen er fuldført, gemmes det underskrevne dokument i filarkivet.

Teknik og Økonomi

Til signeringen anvender vi en service, der leveres af Visma Addo, hvor der kan benyttes benyttes en række forskellige identifikations-og signeringsmuligheder.

Som identifikation kan bl.a. vælges mellem MitID, Privat NemID, Medarbejder NemID, Finsk Tupas, Svensk BankID, SITHS, Freja eID Plus, Norsk BankID, iDIN, eHerkenning, eIDAS, Efos.

Som signering kan bl.a. vælges mellem Privat NemID, Medarbejder NemID, Berøringsskærm, Godkende, OK knap, Svensk BankID, SITHS, Freja eID Plus, Norsk BankID

Der afregnes efter forbrug, kvartalsvis bagud, se aktuel Prisliste.

2021 INNOMATE