First slide image

Med INNOMATE HR er det muligt, at designe en jobportal på virksomhedens website, der er fuldt integreret med Rekrutteringsmodulet.

INNOMATE stiller en rekrutteringsklient til rådighed. Denne kan integreres på eget website ved anvendelse af en Iframe.

Joblisten

I forbindelse med klargøringen af INNOMATE HR Rekruttering, leveres et specifikt link, som kan se således ud:

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobList.aspx?CompanyId=XXX

I slutningen af linket indgår firmaID (her angivet med XXX).

Linket peger på en side, der indeholder alle jobopslag, der er udgivet. Det kan anvendes i en Iframe, f.eks således (højde og bredde kan varieres):

<iframe width="800" scrolling="no" height="2000" frameborder="0"
src="https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobList.aspx?CompanyId=XXX"
marginwidth="0" marginheight="0" />

Fra den liste vil et klik på et jobopslag åbne jobannoncen i samme vindue. Der kan i URL'en i src attributten tilføjes en parameter der vil åbne jobannoncen i nyt vindue, ved angivelse af:

&TargetFrame=_blank

Den indsættes i slutningen af URL'en på 2. linje, således:

<iframe width="800" scrolling="no" height="2000" frameborder="0"
src="https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobList.aspx?CompanyId=XXX&TargetFrame=_blank"
marginwidth="0" marginheight="0" />

Iframes er dog en smule rigide i deres struktur og falder typisk ikke naturligt ind i hjemmesiden, fordi de har en fast størrelse. Det giver et stort spring imellem fx. joblisten med kun ét job på og så selve jobopslaget, som typisk vil fylde siden ud.

Her tilbyder vi at registrere en javascript event som lytter til beskeder fra vores rekrutterings klient. Vores rekrutteringsklient taler venligt til enhver der vil lytte og sender højden i pixels til enhver der sætter den i en iframe.

Så hvis man fx. har følgende iframe på sin hjemmeside:

<iframe id="innFrame" allowtransparency="true" width="800" 
src="https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobList.aspx?CompanyId=XXX"></iframe>

Kan man registrere følgende event i javascript:

window.addEventListener("message", function(event)
{ if (event.origin.indexOf("innomate.com") !== -1 && Number(event.data)) 
{ document.getElementById("innFrame").height = Number(event.data); } }, false);

Scriptet tager imod højden vi sender og sætter størrelsen på iframen i hjemmesiden. Husk at id attributten i iframen ("innFrame") skal matche det element id javascript event'en henter.

Annonce og ansøgningsformular

Fra joblisten ledes brugeren videre til selve annoncen. Linket til annoncen er opbygget således:

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobNotice.aspx?CompanyId=XXX&JobNoticeId=8

Udover FimaID (XXX) indgår ID'et (8) på jobopslaget, som kan aflæses af listerne over jobopslag i INNOMATE HR.

De er således muligt at lægge fast link ind på virksomhedens jobportal til f.eks. uopfordrede ansøgninger, der typisk ikke vises i joblisten, da de har status=3 - Skjult.

Alternativt kan der linkes direkte til ansøgningsformularen ved hjælp af et link, der ser således ud:

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=XXX&JobNoticeId=8

Styling

INNOMATE hjælper med at at style webclienten, således at den grafisk fremtræder som en del af virksomhedens eget website.

Hver af de sider, der er gennemgået her, kan styles individuelt. Der kan ændres typografi og farver på tekst og baggrund og der kan tilføjes grafiske elementer på siden.

Anbefaling

Vi har ovenfor beskrevet, hvorledes det er muligt at få et jobopslag til at åbne i samme Iframe som joblisten. Det er imidlertid vores erfaring at der opnås de bedste resultater ved at jobannoncen åbner på en ny side. Hermed er det muligt at linke direkte til annoncen fra Jobnet og andre jobportaler, så disse henvisninger lander på en fuldt stylet annonce.

Det er nemlig ikke muligt dynamisk at danne links, der peger på en specifik jobannonce, der vises i en Iframe. Der kan kun linkes til annoncesiden, der hvis den bruges i en iframe, vil være uden margin, logo o.l.


Kontakt os på support@innomate.com for bistand til installation af vores rekrutteringsklient.

2021 INNOMATE