First slide image

Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.

Flere skoler har derfor implementeret en løsning i INNOMATE HR (Medarbejderplan), der understøtter arbejdet og skaber det nødvendige overblik. Arbejdet omfatter dels registrering og dokumentation af, hvilke undervisere der har de formelle pædagogiske kompetencer på plads og i form af hvilke uddannelser. Men nok så vigtigt at få skabt overblik over hvilke udeståender der er – hvem mangler hvilke uddannelser? hvornår skal de iværksættes? og hvornår er de gennemført?

Hvordan kan Medarbejderplan hjælpe?

For at lette arbejdet har vi udarbejdet et enkelt workflow, der indgår i processen med at registrere undervisernes formelle kompetencer. Hvis den underviser, man kører workflowet for, opfylder kravene til formel pædagogisk kompetence, oplyser man ved start af workflowet, fra hvilken dato de er opfyldt.

Herefter lægger workflowet automatisk et sæt af pædagogiske uddannelser eller moduler ind i underviserens udviklingsforløb – afhængigt af undervisningsområde, ansættelsesdato, undervisningsforløb med videre. For alle undervisere oprettes som minimum et forløb ’Formel pædagogisk kompetence’, så man kan fortage et hurtigt opslag på, hvor mange der har eller ikke har gennemført forløbet. Dette forløb registreres automatisk med status gennemført/bestået, hvis der er oplyst en dato for opnået formel pædagogisk kompetence. Alternativt registreres forløb som diplommoduler, 10 ECTS points og pædagogikum med status ’Aftalt – ikke i gang’ og med dato for ’Afsluttes senest’.

Informationerne justeres og opdateres efterfølgende manuelt, for eksempel når uddannelsesbeviser foreligger eller i forbindelse med MUS.

Erfaringer fra andre skoler

På den enkelte skole starter vi med en afklaring af, hvordan den lokale praksis skal være, og hvilke lokale politikker og arbejdsgange der skal indarbejdes i workflowet. Herefter justeres workflowet og testes.

Hos de fleste uddannelsesinstitutioner efterfølges ovenstående registrering af en manuel opdatering af underviserens uddannelser i øvrigt.

Nogle skoler har valgt først at registrere formel pædagogisk kompetence for nuværende undervisere for hurtigst muligt at få lavet en samlet udviklingsplan for det pædagogiske område. Andre har valgt at få denne registrering indbygget i deres workflow til ansættelse/ny medarbejder.

Sådan kommer I i gang

Er I interesserede i at høre mere om, hvordan Medarbejderplan kan understøtte arbejdet med formel pædagogisk kompetence, er I velkomne til at kontakte: Anni Thorsen, at@innomate.com

2021 INNOMATE