First slide image

Det er nemt for en administrator at finde - og dermed undgå - uhensigtsmæssige dubletter af data i INNOMATE HR.

Faciliteten kan vælges på to måder.

Fra 'Indstillinger'

Fra indstillingsmenuen vælges Find dubletter.

Herefter vælges hvilken datatype, der skal søges i.

Og herefter hvilket felt (egenskab). I ovenstående tjekker vi, hvad der ligger af dubletter på cpr.nr. Klik Søg og herefter - hvis der er dubletter - vises de, uafhængigt af om de er aktive eller arkiverede.

I dette eksempel er fundet to personen med samme cpr.nr.' Ved at klikke på resultaterne åbnes de pågældende data.

Et anden situation er ansættelsen af en ny medarbejder, hvor vi gerne vil tjekke om vedkommende i forvejen er oprettet (f. eks. tidligere har været ansat.

Vælg her egenskaben Navn og søgningen kan herefter give følgende resultat:

Fra 'Flere muligheder'

På relevante lister under Flere muligheder ligger der genveje til at søge efter dubletter ud fra den aktuelle datatype. Her vist muligheden fra en liste over medarbejdere:

Søgningen foregår som ovenfor beskrevet og sker ud fra alle data inden for den pågældende datatype, - og ikke kun fra de der er vist på listen.

2021 INNOMATE