First slide image

Modulet Fraværsstyring er senest blevet opdateret med følgende:

Bedre styring af notifikationer

I flere handlinger f.eks. Registrér fravær, Raskmeling og Ansøgning og ferie og fravær, er det nu blevet muligt i opsætningen af handlingerne, at vælge om HR og Løn skal notificeres, eller det kun er lederen.

Det er også blevet muligt, at angive funktionspostkasser til arbejdsmiljøansvarlig, HR og Løn som alternativ til at sende til lister over personer (som ellers vil kræve løbende vedligehold).

Opsætning af disse muligheder sker ved hjælp af Redigér handlinger og er fra vores side er sat, så gældende praksis ikke forstyrres. Dvs., at fravalg af f.eks. email til HR, skal aktivt vælges i de respektive handlinger.

Varslinger ved længerevarende sygdom

I handlingen Registrér fravær, er indbyggget en varsling af leder og HR efter en valgt periode, med henblik på opfølgning, f.eks. gennemførelse af en sygefraværssamtale.

Nu er tilføjet endnu en reminder ved længere tids sygdom, - nemlig at Løn varsles når det er tid til at søge om refusion af dagpenge.

Tildeling af Ferie og fravær

Modulet har hidtil givet mulighed for at medarbejder kan ansøge om ferie og andet planlagt fravær, - en ansøgning som lederen efterfølgende skal behandle. Vi har lanceret en ny handling: Tildel ferie og fravær, hvor lederen eller en superbruger kan bevilge ferie, f.eks. efter mundtlig aftale.

I lighed med de andre handlinger, får medarbejder og leder besked om den tildelte ferie, ligesom det også kan vælges om HR og/eller Løn skal have besked.

Handlingen Tildel ferie og fravær har personen som udgangspunkt, hvorfor redigéring af handlingen sker herfra. Find den låste og deaktiverede handling og dan en kopi.

Låste fraværstyper og Dashboard

Vi udruller meget snart nye sektioner af Dashboard-visninger, hvor data fra Fraværsmodulet opsamles. For at kunne gøre lave en generel løsning, har vi valgt at låse to af fraværstyperne: Egen sygdom og Ferie, så de ikke længere kan redigeres.

God fornøjelse!

Læs mere i Intro til Fraværsstyring.

2021 INNOMATE