First slide image

På denne side finder du generel information om standard auto-handlinger, som kan anvendes til for eksempel automatisk udsendelse af e-mails, varsling om mærkedage, udløb af kompetenceudvikling, udfyldelse/godkendelse af skemaer og formularer med mere.

Indtil videre findes der følgende standard auto-handlinger i INNOMATE:

  • Varsling af mærkedage (køres fra personer) - varsling om fødselsdag eller jubilæer
  • Varsling om fratrædelse (køres fra ansættelse)
  • Send email/SMS (køres fra personer)
  • Påmind skemagodkendere (køres fra skemaer) - varsling om skemaer, der mangler at blive afsluttet
  • Auto: Varsling om formular (køres fra formularer) - varsling om manglende indsendelse af formular
  • Auto: Varsling om handlingsplan (køres fra handlingsplaner) - varsling om handlingsplaner der har overskredet fx. tidsfrist eller slutdato
  • Auto: Varsling om forløb (køres fra uddannelse/udviklingsforløb) - varsling på udviklingsforløb - ift. færdiggørelse eller gyldighed

Hvorfor er det smart med auto-handlinger?

Autohandlingerne er udviklet så enkelt, at I selv kan sætte dem op, og at de kører automatisk, når først de er sat op. De er tænkt til at skulle supplere de eksisterende standardhandlinger og derved give jer bedre muligheder for at kunne tilpasse INNOMATE efter jeres behov, uden at det kræver udvikling af komplicerede workflows.

For eksempel kan 'Send email/SMS' anvendes, når der er behov for at sende e-mails til flere interessenter, end der er med i standard preboarding. Eller I kan sætte autohandling op til at varsle en besvarer af en formular et antal dage efter modtagelse af formularen, hvis formularen ikke er blevet besvaret.

Opsætning af auto-handlinger

Opsætning af auto-handlinger foretages fra det sted, hvor handlingen køres - på samme måde som med alle andre handlinger.

I nedenstående eksempel er det 'Auto: Varsling af formular', hvor handlingen redigeres fra en formular eller fra listen over formularer:

Vælg Redigér handlinger og find den deaktiverede og låste handling Auto: Varsling af formular (Husk at slå 'Avanceret' til):

Åben handlingen, tag en kopi og gem den. Hvis du har planer om at oprette flere auto-handlinger ud fra samme handling, så sørg for at give dem et meningsfyldt navn og nyt ID.

Redigér derefter parametrene. Parametrene er forskellige i de forskellige auto-handlinger.

Start automatisk

Når parametrene er sat op kan 'Start automatisk' sættes op. Her skal begivenhed, egenskab og justering sættes op så det matcher netop jeres behov.

Se eksemplet herunder med opsætning af 'Start automatisk' for handlingen 'Auto: Varsling om formular':

Det eneste, der skal vælges her er i afsnittet 'Justering', er hvor lang tid der skal gå fra formularen er blevet oprettet til varslingen sendes ud. I dette eksempel er der valgt 5 dage. Dvs. 5 dage efter formularen er blevet oprettet og besvareren har modtaget en e-mail herom, sendes en rykker til de valgte modtagere.

Har I brug for bistand eller har spørgsmål, så skriv til support@innomate.com.

God fornøjelse.


2021 INNOMATE