First slide image

Med modulet Kompetencevurdering er det gjort muligt at gennemføre realkompetence-vurderinger af medarbejdere med henblik på f.eks. kvalitetssikring, uddannelsesplanlægning, og karriereplanlægning.

Modulet indgår i INNOMATE HR Pro og findes i hovedmenugruppen Kompetencestyring: Kompetencer, Kompetenceniveauer, Profiler. og i undermenugruppen Typer etc. findes Kompetencekategori 1, Kompetencekategori 2,

Kompetencer

Kompetencer oprettes og beskrives fra listen Kompetencer.

Det er muligt oprette og vælge kategorier til kompetencerne: Kompetencekategori 1 og Kompetencekategori 2.

Til brug for vurdering af kompetencerne fastlægges en skala med Kompetenceniveauer. Ved installation af modulet følger vores bud på Best Practice af en skala med niveauer fra 0-4.

Niveau

Betegnelse

Note

0

Ingen

Ingen kompetence på området.

1

Kende

Har grundlæggende viden og nogen erfaring med området og løser opgaver inden for fastlagte mål og rammer.

2

Kunne

Påtager sig ansvaret for opgavernes løsning.
Tager initiativ, har fyldestgørende viden og arbejder selvstændigt med metoder og værktøj inden for området.
Kræver støtte ved komplicerede opgaver.

3

Beherske

Har en omfattende viden på området og arbejder selvstændigt og rutineret med opgaverne.
Opfylder behov og forventninger fra eksterne og interne kunder tilfredsstillende.
Kan være ansvarlig for oplæring af kolleger.
Har erfaring med løsning af komplicerede opgaver.

4

Ekspert

Arbejder udviklende og kan flytte området /forandre spillets regler ud fra omfattende ekspertise og erfaring med komplekse problemstillinger.

Dette modul anvender skalaen 0-4 ved dannelses af skema til selvevaluering. I er velkommen til at ændre i betegnelse og note, men behold skalaen. Ellers kræver det en særlig opsætning. Se også sidste afsnit Flere muligheder…

Profiler

Ved hjælp af profiler kan flere kompetencer bundtes. Fra profilens detailmenu anvendes Kompetencevurdering til at vælge kompetencer og til at angive et ønsket niveau.


Fra listen Medarbejdernes profiler, der findes i hovedmenugruppen Kompetencer kan man se, hvilke medarbejdere, der har hvilke profiler. Herfra kan profiler også knyttes til flere medarbejdere samtidig ved hjælp af handlingen Tildel profiler.

Udrulning

Når kompetencerne er oprettet og tilknyttet til én eller flere profiler, er modulet klar til at rulle ud i organisationen.

Tildel profiler

Start med at tildel medarbejdere den eller de ønskede profiler. Det kan gøres individuelt for medarbejderne i ved redigering af dennes personoplysninger eller det kan gøres for flere medarbejdere ad gangen, der skal have samme profil(er).


Brug handlingen Tildel profiler, som kan udføres fra en liste over medarbejdere, f.eks. fra listen Medarbejdernes profiler, der findes i hovedmenugruppen Kompetencestyring. Af listen fremgår samtidig hvilke medarbejdere, der har hvilke profiler.

Selvevaluering

Til brug for kompetencevurderingen er der to handlinger til rådighed:

 • Invitér til kompetencesamtale – med kompetencevurdering
 • Vurdér kompetencer (uden møde)

Begge handlinger opretter og udsender et digitalt skema til medarbejderen, som via dette skal vurdere sine kompetencer, baseret på den eller de profiler, der er knyttet på medarbejderen.


Handlingen startes fra en person eller fra en liste over personer og forudsætter at medarbejderen allerede har registreret kompetencer og/eller har en profil tilknyttet.

Kompetencevurdering

Via handlingen Invitér til kompetencesamtale – med kompetencevurdering inviteres medarbejderen samtidig til en særlig kompetencesamtale, hvor der fastlægges tid og sted og oprettes en mødebooking.

Når leder og medarbejdere mødes, gennemgår de medarbejderens vurdering samt de eventulle krav, der er fastlagt i profilerne.


Det sker fra punktet Kompetencevurdering i medarbejderens person-detailmenu. Ved at klikke på Redigér får lederen mulighed for at angive status på medarbejderens kompetencer og evt. mål for kompetenceudvikling. Hvis resultatet skal kunne illustreres af kompetencespind eller –søjler, er det nødvendigt også at angive et mål.

Navigation – hvad kan vi se

Fra hovedmenuen bevæger vi os ind på de relevante punkters detailmenuer:

Kompetencer

 • Profiler med kompetencen – viser hvilke profiler den aktuelle kompetence indgår i og på hvilket niveau.
 • Medarbejderes kompetencer – viser de medarbejdere (med stillingsbetegnelse og enhed), der har kompetencen registreret med status og mål.

Profiler

 • Kompetencevurdering – her ses og vedligeholdes kompetencerne, der indgår i profilen.
 • Medarbejderes kompetencer – viser hvilke medarbejdere, der har registreret kompetencer, der indgår i profilen. Såvel status som mål vises.

Enheder

 • Medarbejderes kompetencer – viser kompetencer for de medarbejdere, der er ansat i enheden.
 • Kompetence CV – er en dataside, der viser kompetencer for de medarbejdere, der er ansat i enheden med kompetencespind- og søjler, der viser gennemsnit af status og mål på kompetencer.

Medarbejdere

 • Kompetencevurdering – her ses og vedligeholdes kompetencerne, der er knyttet til medarbejderen. Dels
  • kompetencer, som er registreret direkte på medarbejderen med status og mål
  • kompetencer, der kommer fra profiler, der er knyttet til medarbejderen
  • samt resultatet af medarbejderens selvevaluering.
 • Kompetence CV – er en dataside, der viser de kompetencer der er registreret på medarbejderen og med kompetencespind- og søjler.


Flere muligheder…

Vi har i modulet til kompetencevurdering valgt en metode, som vi har erfaring for, i de fleste tilfælde dækker behovene i en organisation.

Men der er mange andre muligheder. Dette kræver blot en særlig opsætning som er tilgængelig på kunder på INNOMATE HR Enterprise. Kontakt os på support@innomate.com.

Profiler

I dette modul har vi valgt at tage udgangspunkt i profiler, der knyttes direkte på medarbejderen. Men INNOMATE HR giver også andre muligheder for tilknytte kompetencer til en medarbejder:

 • Ansættelsen
 • Enheden
 • Personaletype 1 og 2
 • Stilling (kræver Modul til Stillingshåndtering)

Hermed er det muligt at understøtte forskellige metoder til styring og udvikling af kompetencer i en organisation.

Anvendelse disse muligheder, kræver særlig opsætning.

Det bør overvejes om Onboarding skal udbygges med, at tildeles profil til ny medarbejder.

Evalueringer

Der er muligt også at sende skemaer til andre interessenter til evaluering af en medarbejderes kompetencer. f.eks. lederen, kolleger, medarbejdere (hvis medarbejderen er leder) eller en individuelt valgt gruppe.

Kom godt i gang

Vi tilbyder hjælp til opsætning, instruktion og ibrugtagning via online-møder. Vi forventer et omfang på 2-3 timer

Er den form for bistand ikke inkluderet i dit abonnement, kan den tages af et klippekort eller faktureres. Se prisliste.

Kontakt os på support@innomate.com.

2021 INNOMATE