First slide image

I INNOMATE HR er der mulighed for at udbyde og administrere kurser, som tilbydes medarbejdere via en særlig side i modulet kaldet Kursuskatalog.

INNOMATE HR indeholder i forvejen muligheder for systematisering af virksomhedens kompetencebehov, samlet og fordelt på medarbejderprofiler. Via Kompetencestyring håndteres planlægning af kompetenceudvikling for medarbejdere individuelt og samlet. Opnåede kompetencer registreres ved ansættelse og der følges løbende op på fremdrift og gennemførelse. Krav til certificeringen styres, bl.a. med varsling før udløb. Vores løsning giver fuldt overblik og styring.

For virksomheder, der har en størrelse der gør det muligt selv at tilrettelægge udbyde kurser for egne medarbejdere, leverer modulet Kursusadministration værktøjerne. Med fuld integration til registreringen i Kompetencestyring.

Læs mere nedenfor eller se en optagelse fra vores webinar: Introduktion til Kursusadministration:

Medarbejderen

I en brugers Oversigt i Hovedmenuen, er der adgang til Kursuskataloget, der indeholder de kurser, det er muligt at melde sig på.

I oversigten i kursuskataloget vælges et relevant kursus og en kursusbeskrivelse med al relevant info, vises.

En medarbejder vil kunne tilmelde sig selv og en leder, vil - udover sig selv - også kunne tilmelde egne medarbejdere.

Ved tilmelding modtager den tilmeldte bekræftelse på tilmeldingen. Er kurset sat op til, at lederen skal godkende medarbejderens kursustilmeldingen, styrer et workflow, at lederen tager stilling til ansøgningen.

Der er en oversigt over tilmeldinger i personens menu.

Herfra kan medarbejderen finde yderligere info og der er mulighed for at afmelde sig, hvis dette bliver nødvendigt.

Kursusadministratoren

Kursusadministratoren har bl.a. via et Dashboard fuld overblik i forhold til planlægning og udgivelse af kurser samt tilmeldinger.

Fra en oversigt over tilmeldinger på kurset, kan kursusadministratoren – via valg fra handlingsmenuen - iværksætte handlinger for én eller flere tilmeldinger ad gangen, der:

  • Godkender eller afviser deltagelse – med f.eks. email og SMS
  • Sender påmindelser – med f.eks. email og SMS
  • Sender andre beskeder – med f.eks. email og SMS
  • Registrerer gennemførelse – med f.eks. udstedelse af kursusbevis
  • Registrerer ikke-gennemførelse

Da Kursusadministration som tidligere beskrevet, er fuldt integreret med Kompetencestyring, opdateres al fremdrift automatisk på medarbejderens og virksomhedens oversigter over uddannelser og planlagt kompetenceudvikling. Genererede kursusbeviser vil bl.a. være tilgængelige i medarbejdernes filarkiv.

Kursus

Modulet indgår uden beregning i abonnementsplanerne INNOMATE HR Pro og Enterprise. Kunder der anvender INNOMATE HR Basic skal således som minimum opgradere til Pro for at få adgang til Kursus-modulet.

Øvrige kunder, kan tilkøbe modulet for et tillæg i abonnementsprisen på kr. 65,19 pr. medarbejder pr. år (2021-satser).

Er du interesseret i at tale med os om mulighederne, kontakt os da på support@innomate.com

Relaterede artikler

Artiklen indgår i en serie, der samlet dækker modulet Kursusadministration:

2021 INNOMATE