First slide image

INNOMATE HR anvendes i mange virksomheder til – i forlængelse af onboardingen - at understøtte gennemførelsen af prøvetidssamtaler. Lederen er central for gennemførelsen heraf, hvilket er baggrunden for denne lille guide, hvor vi tager udgangspunkt i best practice. Bemærk dog, at processen kan variere fra virksomhed til virksomhed.

Dashboard

For lederen giver Dashboard et godt overblik over opgaver.

  1. Dashboard finder du fra hovedmenupunktet Overblik til venstre
  2. I afsnittet Skemaer, viser linjen Godkender for bl.a. ikke-godkendte skemaer fra prøvetidssamtaler.
  3. Status på processer dækker bl.a. prøvetidssamtale-processen, hvor der vises en linje med processer, der afventer tidspunkt og en, hvor handling er påkrævet. Hold specielt øje med den sidste, hvor handling er påkrævet

I vores eksempel er rykkeren for Karims prøvetidssamtale nok den vigtigste at tage sig af.

Indkald til Prøvetidssamtale

Klik på linket til processen, hvorefter du bliver ledt til siden for den pågældende proces.

Du får her præsenteret alle data om den igangværende proces. Start dato viser datoen for, hvornår processen er sat i gang, dvs. den dag du er blevet varslet. Slutdatoen er datoen for afslutningen af prøvetidsperioden og evalueringsfristen er datoen for, hvornår lederen skal varsles. Den bruges af en automatiset handling, der varsler dig herom. I dette eksempel er denne dato nu identisk med startdatoen.

Øverst ligger en handlingsknap til indkaldelse til prøvetidssamtale. Klik på dén.

Du bliver først spurgt om tidspunkt. Udfyld den og klik Næste, hvor du angiver oplysninger om mødested. Udfyld linjen og klik Næste og derefter Udfør.

Handlingen starter med at oprette et skema, der bruges til konklusion på samtalen, en kalenderaftale, en email til din medarbejder og en email til dig vedhæftet en kalenderaftale.

Processen opdateres til status 3 - Indkaldt.

Du modtager emailen umiddelbart efter, at du har klikket Udfør på handlingen.

Emails

Som beskrevet ovenfor er Dashboard central for din styring af prøvetidssamtalerne, men det er emails også. Du modtager varslinger i form af emails, når det er tid til at indkalde eller frister er overskredet. I emailen er der link til start af den handling, vi lige har gennemgået, samt andre relevante informationer.

Husk, du kan altid finde dine email i din person-detailmenu under Email historik.

Ansvarlig for processer

En tredje mulighed for overblik er menupunktet i din person-detailmenu: Ansvarlig for processer.

På siden vises alle processer, som du er ansvarlig for. Du kan vælge den ønskede proces, kigge nærmere på status og herfra indkalde.


God fornøjelse.

2021 INNOMATE