First slide image

Siden vi for et par år siden lancerede den nye grafisk baserede hovedmenu, er der kommet meget ny funktionalitet til. Logikken i den oprindelige struktur holder ikke helt længere.


Vi har derfor valgt at 'ryste posen' og skabe en ny overordnet struktur baseret på hovedområderne: Organisation, Administration (ny gruppe), Samtaler (ny gruppe), Rekruttering, Kompetencestyring, Rapporter og System.

Organisation

I denne gruppe har vi anbragt grundlaget for skabelsen af en organisation: Enheder og Medarbejder, som bindes sammen via Ansættelser. Endvidere andre person-baserede lister: Personer, alle, Ledere, Nærmeste pårørende og Tillidsrepræsentanter.

Administration


I den nye hovedgruppe Administration har vi udover en gentagelse af listerne over Medarbejdere og Personer, alle samlet links til undergrupperne: Ressourcestyring, Fraværsstyring, Lønoplysninger, Dokumenthåndtering og Godkendelsesstyring.

Inden vi går videre med de andre hovedgrupper, kigger vi først på undergrupperne til Administration.

Ressourcestyring

Her er samlet alle relevante lister til brug for Ressourcestyring.

Fraværsstyring


En liste over fravær og fraværstyper, indgår her.

Lønoplysninger


Lister over lønninger og løntyper.

Dokumenthåndtering


Eneste liste pt. i undergruppen er Filkategorier.

Godkendelsesstyring


Godkendelsesstyring indeholder en række specialiserede lister til brug for håndtering af samtykker og bemyndigelser.

Samtaler


I den nye hovedgruppe Samtaler, har vi samlet special-listerne til brug for styring af en aktuel MUS-runde samt diverse datatyper, der er relevante i forbindelse med dialogen med medarbejdere: Formularer, Skemaer, Processer, Tjeklister og Handlingsplaner. Endvidere er der link til undergruppen Skabeloner etc.

Skabeloner etc.


I undergruppen ligger skabeloner til formularer, samt andre relavante hjælpelister til elementerne i Samtaler.

Rekruttering


Hovedgruppen indeholder alle elementer til brug for styring rekrutteringsprocessen.

Kompetencestyring


Gruppen er en sammenlægning af Udviklingsforløb og Kompetencer med det formål at samle alt der har at gøre med styring af formelle og reelle kompetencer. En undergruppe Typer, etc. indeholder diverse hjælpelister.

Typer etc.


Rapporter


Lidt forskelligt, men ofte indholder gruppen kundernes egne definerede lister.

System


Gruppen omfatter nogle teknisk relaterede lister, bl.a. Brugergrupper, Relationstyper samt Særlige indstillinger - link til version 2.

2018 Innomate