First slide image

Vi har arbejdet på det længe, og nu vælger vi at benytte sommeren til at springe ud i vores nye design.

Med designet ønsker vi at give brugerne en mere intuitiv og moderne brugergrænseflade. Lad os tage et kig – og bedøm selv. Få en kort intro til det nye design med videoen her.

Menuer

 • A.
  Den gamle hovedmenu er blevet afløst af en ny vertikal menu i venstre side. Den overordnede struktur er som i den gamle menu. Øverst starter vi dog med et nyt punkt Overblik, hvor vi bl.a. har samlet diverse dashboards.
 • B.
  Hvert hovedmenupunkt kan foldes ud ved at klikke på det. Når det gøres, åbnes det første underliggende punkt automatisk og resultatet vises på siden. I dette tilfælde har vi valgt Organisation, hvor det først underpunkt er Personer.
 • C.
  En række undermenupunkter viser sig som horisontale faneblade øverst og også her er det resultatet af det første punkt, der vises. Den valgt fane markeres.
 • D.
  Der er også ændringen i listen på siden. Når personer fremgår af en liste, vises personens avatar før navn og personID. Hvis personen har et foto, bruges det, ellers et systemvalgt avatar. I listerne præsenteres nu alle resultater og ikke kun som tidligere: 10, 50 eller 500, Teknisk sker det ved at resultaterne loades efterhånden som du scroller ned over listen.
 • E.
  Handlinger er flyttet ind i en drop-down menu og de mange knapper til start af handlinger, som tidligere har prydet siderne, er nu forsvundet.

Visninger

Hvis du ønsker at se nærmere på resultaterne, der vises i listen, er der to muligheder:

 1. Du klikker på linket til f.eks. personen, og får vist et quickview. Herfra kan du – hvis du har rettigheder til det - gå videre, enten til visning eller redigering
 2. Du klikker på linjen – uden for aktive links – og går direkte til resultatet, selvfølgelig afhængig af dine rettigheder.

Når du kommer ind på resultatet, udnytter vi nu den fulde skærmbredde til at vise data. Så afhængig af din browser, kan data vises i én, to eller tre spalter.

Andre nye ting

Det er begrænsningens kunst, at skulle fortælle om vores nye design. Se fra øverst til højre:

 • A.
  Din personlige menu, indstillinger (tandhjuls-ikonet), hjælp (redningskransen) og notifikationer. Helt som i det gamle design.
  Lige efter, finder du et helt nyt søgefelt til Find medarbejdere. Du kan flytte musen dertil eller blot taste ’f for at få mulighed for at fremsøge en medarbejder.
 • B.
  Bag endnu et tandhjuls-ikon gemmer sig Flere muligheder, som også kendes fra det gamle design. Se mere i afsnittet nedenfor. Knapper til + Ny, Redigér, Gem, m.fl. er fået en blå farve og flytte ud til højre.
 • C.
  Listerne kan fortsat sorteres og filtreres, men nu er filtreringen gjort enklere. Se nedenfor.
 • D.
  Som nævnt ovenfor er Handlinger flyttet ind under en fælles knap. Læs mere nedenfor.
 • E.
  Ikke alle menupunkter kan findes i hovedmenuen. Der kan søges efter alle, ved klik på søge-konet, - brug musen eller blot taste ’m’.

Flere muligheder

Ved klik på tandhjuls-ikonet øverst til højre over den viste liste, vises en række muligheder.

De fleste muligheder er kendte, men da vi med det nye design har haft som formål at forenkle, har vi samtidig valgt at forenkle visningen i listerne, MEN hver enkelt bruger har mulighed for, fra denne menu, at medtage flere kolonner, hvis det ønskes.

Handlinger

 • A.
  Ved valg af handlinger er det muligt at starte workflow-baserede handlinger.
 • B.
  Herfra er det også muligt at redigere disse, hvis man har rettigheder hertil.
 • C.
  Og herfra kan der vælges sletning. Læs mere herom, i det følgende.

Filtrering

Klik på tragt-ikonet for filtrering og der åbnes et søgeflet: som her til tekstsøgning, eller Tom/Ikke tom. Hvis feltet er et datofelt kan du vælge mellem fra og til.

Sletning og status på person

Med den nye version, ændrer vi på vores begreber vedr. arkivering og sletning. Vi ønsker ikke længere at anvende arkivering som en midlertidig foranstaltning, hvor et stykke data kan findes frem igen og genbruges. Det har givet anledning til mange misforståelse gennem tiden.

I stedet anvender vi fremover to versioner af sletning. Ganske som vi kender det fra vores PC eller Outlook, hvor slettede elementer ligger gemt i papirkurven indtil du tømmer den eller den automatisk tømmes efter et stykke tid.

Vi anvender nu begreberne Slet og Slet permanent. Dvs. slettede data kan genfindes indtil de slettes permanent. Ønsker du at finde slettede data skal du fra din personlige menu vælge Vis slettede data.

I forskellige workflows har vi anvendt arkivering. F.eks. af tidligere medarbejdere efter Offboarding. Dette sker ikke længere og vi vælger samtidig at dearkivere, hvad der ligger i dit system. For at styre, hvad vi vil se af data på personer, har vi indført et felt, der kun er tilgængeligt for administratorer: Status.

Status på personer holdes fremover ved lige gennem workflows, men kan her også rettes manuelt.


Hjælp

Vi håber at du bliver glad for det nye design, - efter du har lært det at kende.

Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du farer vild. Det gælder også, hvis der er menupunkter, der er forsvundet. Skriv til os på support@innomate.com – så er vi klar til at få løst udfordringerne.

2021 INNOMATE