First slide image

Vi har opdateret Godkendelsesmodulet, der omfatter styring af Samtykker og Bemyndigelser.

Opdateringen omfatter bl.a.

Nye felter

Vi har valgt at tilføje nye felter, der forbedre styringen.

  • I tillæg til dato for ’Gyldig til’ har vi tilføjet et datofelt med et ’Gyldig fra’.
  • Et nyt felt til angivelse af ’Forventet godkender’ er beregnet på at styrke behandlingen af anmodninger om bemyndigelser. Vælges en godkender, knyttes denne nu til bemyndigelsen og derved bliver det nemmere at overskue de anmodninger hver enkelt godkender skal behandle.

Workflowene, der anvendes til godkendelsesstyringen er alle opdateret, så de nye felter understøttes.

Notifikationer vedr. samtykke

Workflowet Giv samtykke er blevet opdateret, så der i parametre kan angives, om man ønsker sendt email, hver gang et samtykke gives eller afvises, - eller kun, når der sker ændringer.

Samtidig kan der sendes notifikation ikke kun til en funktionspostkasse, men nu også en lister over medarbejdere, der skal have besked.

Begge dele vedligeholdes i Redigér handlinger.

Nye brugergrupper

Der er ofte behov for at give adgang til at andre brugere kan følge med i samtykker og bemyndigelser. F.eks. kommunikationsafdelingen, der skal have adgang til information om samtykker vedr. brug af billedmateriale og lønafdelingen, der skal vide, hvem der blevet kørselsbemyndiget.

Derfor har vi lavet to nye brugergrupper: Consents og Authorizations, der giver rettigheder til det tilknyttede brugere til læsning af henholdsvis Samtykker og Bemyndigelser.

Under hovedmenupunktet Brugergrupper vælges brugergruppen og den eller de medarbejdere, der skal have rettighederne, vælges ind i listen over Brugere.

Tjek samtidig af brugergruppen har adgang til de relevante punkter i hovedmenuen.

Automatisk ændring af status ved udløb

Et periodisk workflow holder øje med alle godkendelser, som her en 'Gyldig til'–dato og hvor status er Gyldig. Hvis datoen overskrides ændres status til 'Udløbet'.

Bemærk: opdateringen af status kan ske op til 8 dage efter udløbsdatoen, idet det periodiske workflow kun kører én gang om ugen.

Læs mere

Du finder en introduktion til Godkendelsesmodulet her.

Dokumentation for de workflows, der styrer processerne i modulet, finder du her.

2018 Innomate