First slide image

Vi har opdateret Godkendelsesmodulet, der omfatter styring af Samtykker, Bemyndigelser og Anden godkendelse.

Opdateringen omfatter bl.a.:

Ny godkendelseskategori

Vi har tilføjet en ny godkendelseskategori: Anden godkendelse, som supplement til Samtykke og Bemyndigelse.

Den nye kategori udvider mulighederne i modulet, og åbner for at en medarbejder kan tage stilling og godkende noget, som ikke nødvendigvis er et samtykke. F.eks. at medarbejderen har læst personalehåndbogen, tilmelder sig sundhedsforsikringen, kantineordningen o.l.

Disse emner kan oprettes på lige fod med samtykker under menupunktet Godkendelsestyper, med valg af Anden godkendelse som kategori.

Resultatet af godkendelserne kan aflæses på de lister, der i forvejen er tilgængelige i hovedmenuen.

Best practice

Vi har undervejs i modulets levetid udviklet en Best Practice, som går ud på at en godkendelse, som vi gerne vil have vores medarbejderes stillingtagen til, oprettes indledningsvis. Dvs. at vi på medarbejderen opretter den ønskede godkendelse med status. Anmodet, og derefter beder om stillingtagen hertil. Det gør, at vi kan se, at vi har spurgt og hvornår.

Handlingen Anmod om godkendelse, kan køres for en liste over medarbejdere, og opretter den ønskede godkendelse med status Anmodet.

Tilsvarende kan de godkendelser, som alle medarbejdere skal tage stilling til, oprettes af workflowet Onboarding, og via en email - og måske formular - får den nye medarbejder mulighed for at tage stilling til samtykker og anden godkendelse.

Behandl godkendelse

En helt ny handling Behandl godkendelse, er udviklet til understøtte den nye Best practice.

Når godkendelsen allerede er oprettet, har medarbejderen fuldt overblik over godkendelser og status herpå.

Fra detail-visning af en godkendelse, kan medarbejderen ændre sin godkendelse ved fra Handlinger at vælge Behandl godkendelse.

Den 'gamle' handling Giv samtykke, der afvikles fra personsiden, kan stadig anvendes, men ud fra Best practice, anbefaler vi fremover at anvende den nye handling.

Læs mere

Du finder en introduktion til Godkendelsesmodulet her.

Dokumentation for de workflows, der styrer processerne i modulet, finder du her.

2021 INNOMATE