First slide image

Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.

Om værdien af fraværsstyring siger HR-konsulent Lone Caspersen fra SOSU Sjælland:

Vi får som organisation sikkerhed for, at alle ledere anvender samme systematik – dog med konkret tilpasning, hvor dette er nødvendigt. Ligeledes sikres historikken i personalesagerne, samt relevant og passende involvering af HR-afdelingen. Medarbejderne oplever, at der er ligebehandling på området og at fraværssamtaler ikke blot beror på tilfældigheder eller personlige præferencer, men i stedet er en generel og vedvarende indsats ift. fastholdelse på arbejdspladsen.

Læs her, hvordan workflows konkret understøtter fraværsstyring hos Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland:

Fraværsstyring hos Silkeborg Gymnasium

Når en sygemelding modtages startes et workflow fra medarbejderens personside i INNOMATE HR med angivelse af dato for første fraværsdag og evt. kommentarer. Lederen eller en administrativ medarbejder foretager registreringen, – men det kunne også være medarbejderen selv.

Workflowet opretter en handlingsplan i kategorien ‘Sygefravær’ med status ‘I gang’ og med alle kendte data. Og der sættes en dato for opfølgning 14 dage efter første sygedag.

Så snart en raskmelding modtages, registreres det og handlingsplanens status ændres til ‘Fuldført’

I baggrunden holder systemet øje med datoerne for opfølgning. Dvs., er medarbejderen fortsat syg og datoen for opfølgning overskrides, sendes en mail til leder og HR om opfølgning.

Data er således altid opdateret og status og historik tilgængelig via oversigter i hovedmenuen og den enkelte medarbejders personside.

Fraværsstyring hos SOSU Sjælland

Hos SOSU Sjælland gennemfører lederen samtaler med de medarbejdere, der har fravær. Et workflow understøtter tre forskellige typer for samtaler: Alm. fraværssamtale, fraværssamtale via telefon, samt en fraværssamtale ved længere tids fravær.

Workflowet opretter forskellige skemaer, alt efter typen af samtale. Ved den alm. fraværssamtale og fraværssamtale ved længerevarende sygdom, sendes samtidig en mødeindkaldelse, mens konklusioner fra telefonsamtalen alene nedfældes af lederen i et referatskema.

Ønsker I at vide mere om, hvordan I kommer i gang med fraværsstyring, så skriv til os på support@innomate.com.

2021 INNOMATE