First slide image

Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere. INNOMATE HR kan understøtte arbejdet med styring og tildeling af opgaveoversigt samt gennemførelse af og opfølgning på samtaler i forbindelse hermed.
Lad mig illustrere det med et par cases:

Opgaveoversigt

Inden for erhvervsskoleområdet (AMU, EUD og SKT) er der i arbejdstidsreglerne indført et krav om at ledelsen udarbejder en opgaveoversigt, der overordnet skal angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden.

Hotel- og Restaurantskolen udformes en årsopgaveoversigt i job- eller stillingsbeskrivelsen. Her kan efter behov oprettes afsnit med standardtekst.

Når den generiske årsopgaveoversigt er udarbejdet, sender et workflow det videre til alle medarbejdere, der er registreret som undervisere. Lederen får besked om at tilpasse årsopgaveoversigten til hver enkelt underviser og derefter indkalde dem til en samtale, hvor opgaverne drøftes og evt. justeres. Herefter er årsopgaveoversigten gældende.

Workflowet bliver i øvrigt integreret i Onboarding-workflowet, hvor nye undervisere ved ansættelsen automatisk udstyres med en årsopgaveoversigt.

Opgaveportefølje

Inden for gymnasieområdet gælder tilsvarende regler. Gymnasielærerne skal udstyres med en opgaveportefølje, som løbende skal vedligeholdes gennem dialog mellem medarbejder og ledelse.

Rosborg Gymnasium & HF anvender – som i den foregående case – også INNOMATE HR’s muligheder for at tildele en medarbejder en jobbeskrivelse.

Lederen tilpasser opgaveporteføljen til den enkelte underviser og indkalder denne til en samtale, hvor opgaverne gennemgås. Der sker evt. tilpasning af opgaveporteføljen og der skrives et kort referat fra mødet, som både leder og medarbejder, underskriver.
Hos Rosborg Gymnasium & HF, mødes leder og medarbejder fire gange årligt og drøfter og evt. tilpasser opgaveporteføljen.

Benyt mulighederne

Ønsker i at håndtere opgaveoversigt/opgaveporteføjle i INNOMATE HR, så send os en email.

2021 INNOMATE