First slide image

Vi får ofte henvendelse fra kunder om behovet for at gøre sig notater på en medarbejder. Det er en mulighed der allerede tilbydes i systemet. Det er nemlig muligt for en superbruger og/eller en leder at føre noter om en medarbejder - på medarbejderen i INNOMATE HR. Medarbejderen selv kan også gøre sig noter, samme sted.

Noterne ligger tilgængelig i medarbejderens Historik > Noter.

Adgang til noterne er styret af særlige rettigheder:

  • Superbruger (med administrator-rettigheder) kan oprette, redigere og slette noter. Og kan læse alle noter på en medarbejder.
  • Lederen kan oprette, redigere, slette (ikke permanent) egne noter på underordnede og kan læse alle noter på underordnede.
  • Medarbejderen kan oprette, læse, redigere, slette (ikke permanent) egne noter på sig selv. Men kan ikke se noter som lederen eller en administrator har oprettet.

Lederens noter

Det er således muligt for lederen at gøre sig noter på medarbejderen, som medarbejderen ikke kan se, men som deles med HR (personer med administrator-adgang).

Da lederens noter bygger på den personlige relation mellem leder og medarbejder, har vi i handlingen Ny leder (der håndterer lederskift i enheder) indbygget muligheden for at lederens noter slettes ved lederens ophør.

Ibrugtagning

Jeres løsning er forberedt til brug af noter, med de rettigheder og den funktionalitet, der er beskrevet ovenfor. For at få adgang til at bruge noter, skal menupunktet i person-detailmenuen blot aktiveres.

Fra en side med personoplysninger vælges fra menuen Flere muligheder > Redigér detailmenu.

Find menupunktet Noter, vælg Vis og klik derefter på Aktivér.

God fornøjelse.

2021 INNOMATE