First slide image

INNOMATE's standardtekst til samtykke ved indsendelse af en jobansøgning kan erstattes med egen tekst, og i den samme formular kan der for offentlige virksomheder tilføjes en fast valgmulighed vedr. fortrinsret for ansøgere med handicap.

Samtykke

I ansøgningsformularen til et jobopslag skal ansøgeren nederst give samtykke til, at den indsendte ansøgning må anvendes til rekrutteringsformål.


Det er muligt at få erstattet INNOMATE's standardtekst med egen tekst. Send teksten til os på support@innomate.com. Teksten skal angives på dansk, engelsk og svensk, som er de versioneringer, vi pt. understøtter.

Fortrinsret

Jf. Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling. Dette hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. (§2).

Hidtil har det været muligt at anvende en formularskabelon på hvert enkelt jobopslag til at publicere en tjekboks, som ansøgeren kan markere, hvis han/hun er omfattet af reglerne.

Vi har nu valgt at lancere mulighed for, at feltet generelt slås til på alle jobopslag for den enkelte offentlige arbejdsgiver.


Besvarelsen vil bliver vist i ansøgningen og i listerne over ansøgninger.

For at få feltet aktiveret skal du skrive til support@innomate.com.

2018 Innomate