First slide image

Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.

Denne vejledning er dels tænkt til information for systemadministrator og som inspiration til en eventuel firmaspecifik guide, men kan eventuelt også give svar til for eksempel leder og medarbejder, der sidder med en konkret udfordring.
Vejledningen indeholder afsnittene:

  • Find skema
  • Besvar skema
  • Redigér skema
  • Godkend og afslut skema

Find skema

Der er flere veje til at finde et skema, som du skal besvare, redigere eller godkende. Måske har du modtaget en mail og/eller en kalenderbooking med link direkte til skemaet. Du kan også finde skemaet via dit Dashboard, som forklaret herunder, eller via detailmenuen på din Personside.

Statusoversigten viser under Skemaer > Uafsluttede, hvor mange af dine egne skemaer, der endnu ikke er afsluttet. Også under Skemaer > Afsluttede finder du dine egne skemaer.

Egne skemaer er skemaer, hvor du står som besvarer (se øverst til venstre i skemaet):

Det gælder for eksempel skemaer til samtaler, som du er inviteret til, spørgeskemaer som du skal besvare og dine skemaer til evaluering af andres kompetencer.

Ledere vil desuden typisk have adgang til skemabesvarelser gennem et punkt i hovedmenuen (øverst til højre) og vil også have adgang til egne medarbejderes skemaer via detailmenuen på medarbejdernes personside.

Besvar skema

Skriv direkte i svarfelterne i skemaet. Du skal ikke klikke på noget for at gemme. Dine noter vil automatisk blive gemt.

Et skema er først endeligt afsluttet når det er godkendt af alle involverede parter.

Redigér skema

Der kan redigeres i et skema, indtil skemaet er afsluttet.

Hvis du vil ændre i et skema, som du selv eller en anden har godkendt, skal du klikke på "Redigér" (øverst i skemaet under Godkendelser), før du kan skrive videre.

Godkend og afslut skema

For at godkende et skema: Klik på knappen Godkend øverst i skemaet.

Fra dropdown menuen Godkendelser øverst i skemaet vises skemaets involverede parter, her kan du desuden se hvem der har godkendt. Indtil skemaet er godkendt af alle parter, er det muligt at ændre i besvarelsen. Det forudsætter dog, at eventuelle godkendelser først annulleres.

For at ophæve en godkendelse og redigere et skema: Klik på knappen "Redigér". Herefter kan der ændres i besvarelsen, og alle godkendere skal efterfølgende godkende den nye besvarelse.

Når skemaet er godkendt af alle involverede parter låses skemaet og det vil ikke længere være muligt at redigere i besvarelsen

2021 INNOMATE