First slide image

Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.

Som eksempel: i stedet for at skulle starte en handling fra f.eks. flere personers detail-side, er det nu muligt at starte denne fra hovedmenuens lister over personer.


En ny knap Handlinger åbner en visning af de handlinger, det er muligt at starte fra den pågældende liste.

De øverste handlingsknapper (her Arkivér) er fast bestanddel på siderne. Alt efter, hvad der er relevant og hvad du har rettigheder til, vises her også knapperne Dearkivér og Slet.

Den eller de følgende rækker af knapper viser handlinger, baseret på workflows. Bemærk: De samme handlinger, som kan startes fra detailsiderne, kan også køres fra listerne, men det er ikke sikkert de bagvedliggende workflows er forberedt til det. Se mere herom nederst i artiklen.

I dette eksempel klikker vi på handlingsknappen MUS 2016:

En linje viser nu at vi er klar til at starte handlingen. Samtidig vises en kolonne med tjekbokse yderst til venstre, hvor vi markerer, hvem handlingens skal startes for.

Når jeg har angivet , hvad jeg ønsker at starte, klikker jeg på det grønne ikon ud for MUS 2016, hvorefter den kendte dialogboks med muligheder for input, vises.

De input, der er individuelle, som f.eks. her tid, angives for hver enkelt person. Når alle input er afleveret, startes handlingerne.

Kom i gang

Kontakt INNOMATE for at få kvalitetssikret hvilke input, der er generelle og hvilke, der skal kunne angives individuelt.

2021 INNOMATE