First slide image

Med version 3.11 gennemføres en justering af det grafiske design i version 3.

Der er blot tale om en justering, – den kendte opbygning og logik er den samme. Formålet med ændringen er at

  1. forbedre brugervenligheden af INNOMATE HR på mobile enheder, som f.eks. Ipads.
  2. klargøre INNOMATE HR v3 til rekrutteringsmodulet. Her bliver der behov for at kunne afvikle workflows/handlinger for flere personer på en gang, hvilket kræver et redesign af hovedmenuens tabeller. Læs artiklen herom.

I artiklen om start af flere handlinger samtidig er beskrevet ændringer i listernes/tabellernes opbygning, så her viser vi kun justeringen i detail-siderne:

  1. Menukolonnen til venstre har fået fjernet sin gul/orange farve.
  2. I detailvisningen er rammerne om de enkelte felter fjernet. I stedet er vist feltets overskrift i fed og indholdet lige under. Er der ikk noget indhold vises en tankestreg ‘-‘. Rammerne vises kun i redigerings-tilstand.
  3. Handlinger (start af workflows) er flyttet fra en ramme til højre for detailvisningen til lige over.

2021 INNOMATE