First slide image

I INNOMATE HR er det muligt at have en stillingsbeskrivelse knyttet til en ansættelse. Der er mulighed for at opbygge et bibliotek af standard-stillingsbeskrivelser og anvende disse som skabeloner, når en medarbejder skal have tilknyttet en stillingsbeskrivelse. Forbindelsen til skabelonen/-erne kan fastholdes, så evt. fremtidige ændringer i skabelonen bliver markeret i den eller de personlige stillingsbeskrivelser, hvormed den løbende vedligeholdelse understøttes.

Stillingsbeskrivelsen anvendes bl.a. i uddannelsessektoren til håndtering af opgaveportefølje/-oversigt, en årlig oversigt over aftalte opgaver indenfor en normperiode. Læs mere herom i artiklen Opgaveportefølje og Opgaveoversigt.

Sådan kommer du i gang

I hovedmenuen finder du tre punkter, der bruges i den grundlæggende håndtering af stillingsbeskrivelser.


  • Stillinger, der bruges til skabelonerne / standard-stillingsbeskrivelserne.
  • Stillinger, typer, der kan anvendes til en opdeling af stillingsbeskrivelser.
  • Stillinger, tekstafsnit i beskrivelser, der benyttes til opbygningen af afsnit i stillingsbeskrivelserne.

Mangler du adgang til disse punkter i hovedmenuen (og forudsat du har administratoradgang) bedes du kontakte INNOMATE, – så åbner vi for adgangen.

I denne artikel forbigår vi en nærmere beskrivelse af de to nederste menupunkter, – det er lige ud af landevejen!

Stillinger

Vi tager nu udgangspunkt i en case, hvor vi vil tilknytte en stillingsbeskrivelse til en salgskonsulents ansættelse.


I vores liste over Stillinger har vi opbygget en række skabeloner, hver med en betegnelse og en stillingstype. (I eksemplet, er der også sagt ‘vægt’ på, hvilket kan bruges til egentlig stillingshåndtering).

Vi klikker på ikonet for Vis ud for Salgskonsulent.


Her har vi mulighed for at redigere stillingen, men vi går direkte videre til selve Stillingsbeskrivelsen som i dette eksempel ser således ud:


Redigering af Stillingsbeskrivelser under Stillinger, foregår på sammen måde som for de stillingsbeskrivelser, der tilknyttes ansættelsen. Så her springer vi over den del.

Stillingsbeskrivelse på en ansættelse


I vores case er Arne Mørk ansat som salgskonsulent. Vi vil nu give ham en stillingsbeskrivelse. Det gør vi fra person-detailmenuen, ved først at vælge Ansættelser og derefter Stillingsbeskrivelse.


Stillingsbeskrivelsen er tom, så vi klikker på Redigér.

Vi har nu adgang til 3 knapper, som vi skal bruge til opbygningen af stillingsbeskrivelsen:

ruges til at redigere hvilken eller hvilke skabeloner, der danne udgangspunkt for den aktuelle stillingsbeskrivelsen.

Vælges, når indholet af den aktuelle stillingsbeskrivelse, skal sammenlignes med skabelonen/erne.

Hermed vælges afsnit ind i stillingsbeskrivelsen (baseret på, hvad der er oprettet i hovedmenuens ‘Stillinger, tekstafsnit i beskrivelser’

Vi starter med at udstyre stillingsbeskrivelsen med de ønskede afsnit:


Afsnittene markeres og vi klikker OK.

Herefter vælger vi den eller de skabeloner, vi vil knytte stillingsbeskrivelsen til:


Vi vælger Salgskonsulent, og kan nu gå i gang med at redigere beskrivelsen ved at klikke på ikonet for Sammenlign.

Ikonet markeres i med blåt, når der er forskelle i skabelonens tekst og den aktuelle stillingsbeskrivelse. Vi klikker på Sammenlign-ikonet:


Teksten i skabelen vises. Den markerer jeg, trækker op i det tomme felt, jeg har til rådighed og foretager evt. rettelser. Herefter klikker jeg på OK.

Sådan fortsætter jeg, til min stillingsbeskrivelse er udfyldt, hvorefter jeg klikker Gem.

2021 INNOMATE