First slide image

Det er kun administratorer af INNOMATE HR, der har mulighed for at vedligeholde medarbejdernes filarkiv, herunder uploade, redigere data, arkivere og slette. Og sådan bør det også være, – ikke mindst af GDPR-mæssige årsager.

Der kan dog være situationer, hvor det hensigtsmæssigt at give medarbejderen selv, dennes leder eller medarbejdere i specielle funktioner mulighed for uploade filer til en medarbejders filarkiv.

Upload fil

Hvis andre end administratorer skal have mulighed for at uploade filer til en medarbejders filarkiv, anbefaler vi at bruge handlingen

  • Upload fil til filarkiv (workflowprogrammet: Upload fil til filarkiv, v1.0)

Handlingerne skal blot kopieres, sættes op med de ønskede parametre og genaktiveres – i én eller flere udgaver, målrettet forskellige brugere.

I opsætningen af parametre er der bl.a. mulighed for

  • at begrænse brugerens mulighed for at uploade til én bestemt filkategori,
  • at vælge at filen får status ’Under behandling’
  • samt angive en funktionspostkasse til f.eks. HR, der således får besked, hver gang der uploades en fil via dette workflow.

Det giver HR mulighed for at tjekke dokumentet og efterfølgende rette status til ’Gyldig’.

Brugeradgang

Ved opsætning er handlingen, kan I vælge, hvilke brugergrupper, der skal have adgang til at bruge workflowet, som f.eks. her:

Vær dog opmærksom på, at markeringen giver globale rettigheder, - dvs.; i ovenstående eksempel får personer, der tilhører brugergruppen ’Ledere’ adgang til at kunne starte handlingen på alle personer, den pågældende bruger har adgang til – og ikke kun de medarbejder, lederen er leder for.

Her har vi mulighed for at hjælpe med at begrænse rettighederne, så kontakt os endelige på support@innomate.com, hvis I har brug for hjælp hertil. Vi skal sandsynligvis blot bruge 15-30 min. på opgaven med at begrænse rettighederne.

2018 Innomate