First slide image

Vi har rokeret lidt rundt på punkterne i øverste højre hjørne i INNOMATE HR og tilføjet et nyt punkt Indstillinger. Endvidere har vi gjort det enklere at tilføje eller redigere flere data af samme type, ad gangen.

Indstillinger

Panelet i øverste højre hjørne ser nu således ud for en bruger med administrator-rettigheder.

Mange af punkterne er flyttet fra den personlige menu, yderst til højre. Knappen udgøres af den aktuelle brugers foto eller - hvis et sådant ikke findes - et person-ikon. Her kan vælges visning af arkiverede data til og fra, regionale indstillinger samt log ud.

Resten af menupunkterne, der tidligere lå i den personlige menu, er nu flyttet til den nye knap for Indstillinger. Og her er listen blevet udvidet med menupunkter for brugerstyring. Læs mere om dette i artiklen: Dokumentation: Brugerstyring.

Tilføj eller redigér flere

Når du fra en liste over data klikker på knappe +Ny, er der nu tilføjet en tjekboks i et grønt-markeret felt: Opret flere.

Markerer du tjekboksen, vil du - efter at have udfyldt felterne og klikket Gem - få mulighed for at indtaste flere. Det vil du kunne fortsætte med, lige indtil du fjerner vingen i tjekboksen.

Tilsvarende mulighed er også tilgængelig, når du ønsker at redigere.

Her vil du kunne fortsætte til næste data i samme udvalg.

Start med at filtrere den relevante liste, - som her over Personer, alle - til du får det udvalg, du gerne vil redigere: i dette eksempel personer med aktuel ansættelse i HR-afdeling.

Vælg den første og klik på Redigér.

Markér tjekboksen Redigér flere. Efterhånden som du får rettet og klikket Gem, vil du se en bekræftelse på at resultatet er gemt og du vil fortsætte til næste i listen.

2021 INNOMATE