First slide image

Der kan sættes en autohandling op, der f.eks. varsler en besvarer af en formular et antal dage efter modtagelsen af formularen, hvis formularen ikke er blevet besvaret.

Opsætning af autohandlingen

Opsætning af handlingen foretages fra en formular eller liste over formularer, - på samme måde som handlinger i øvrigt sættes op.

Vælg Redigér handlinger og find den deaktiverede og låste handling Auto: Varsling af formular.

Tag en kopi, gem. Hvis du har planer om at oprette flere autohandlinger ud fra samme handling, så sørg for at give dem et meningsfyldt navn og nyt ID.

Redigér derefter parametrene.

Følgende parametre er relevante at forholde sig til:

  1. Her skal vælges den formularskabelon, der ligger til grund for formularen.
  2. Vi har på forhånd markeret, at besvareren skal modtage en email, men markeringen kan fjernes.
  3. Herud over kan det vælges, om medarbejderens leder skal modtage email og der kan i 2 liste angives, hvilke andre personer og/eller enheder, der skal modtage email.
  4. Der er 3 emailskabeloner, der fra vores side er sat generisk, men som kan tilrettes med mere specifik tekst.

Start automatisk

Herefter kan Start automatisk sættes op:

Det eneste, der skal vælges her er i afsnittet Justering, hvor der i eksemplet er valgt 5 dage. Dvs. 5 dage efter formularen er blevet oprettet og besvareren har modtaget en email herom, sendes en rykker til de valgte modtagere.


Har I brug for bistand eller har spørgsmål, så skriv til support@innomate.com.

God fornøjelse.2021 INNOMATE