First slide image

Vi er nu klar til at hjælpe vores kunder med at skifte fra Rekruttering i v2 til Rekruttering i v3.

Det sker med et koncept, hvor vi i høj grad søger at fastholde den logik, der er kendt fra v2. F.eks. den måde man opretter et jobopslag på, den måde et rekrutteringsteam arbejder og den måde, man kommunikerer med ansøgerne på. Hermed søger vi at forenkle overgangen så meget som muligt.

Processen søges presset sammen til en uge, startende med et online-møde, hvor vi i fællesskab afdækker særlige forhold, der skal tages højde for i opsætningen. INNOMATE laver opsætning og tilpasning, hvorefter vi mødes ugen efter – igen online – og gennemgår den færdige løsning.

Overgangen kræver ikke den store indsats fra kundens side. Vi laver alt arbejdet og leverer guides og dokumentation.

Meld ind, hvornår I vil flytte til v3!

Vi foretrækker, at få alle rekrutteringskunder flyttet over på v3 i løbet af januar og februar. Skriv til Anni Thorsen og fortæl i hvilke(n) uge(r) I ønsker at flytte rekruttering. Det må meget gerne afpasses med, at I samtidig forventer at have et nyt jobopslag.
I begyndelsen af januar vil vi vende tilbage med aftaler om dato og tid for møderne.

Bemærk:

  • Vi håndterer én kunde ad gangen.
  • Alle møder gennemføres online.
  • Overgangen er uden omkostning for kunden, så længe den holdes inden for konceptet.

2021 INNOMATE