First slide image

For administratorer, er der adgang til Workflowkørsler fra menuen Indstillinger.

Tidligere har der kun været adgang til Workflowkørsler fra version2.

Punktet leder ind på en liste, der viser alle igangsatte workflows, med det senest oprettede øverst.

Ved valg af Detaljer, vises kørslen med en detailmenu med punkterne: Workflowbegivenheder, Aktivitetsbegivenheder, Workflowargumenter og Oprettede objekter.

I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at slette en kørsel. F.eks. hvis samme workflow er kørt flere gange og tilsvarende har oprettet samme type objekter, flere gange. I så fald vælges Slet permanent og derefter, hvilke oprette objekter, der samtidig ønskes slettet.


2021 INNOMATE