Organisation


Organisation og
organisationsudviklingorganisering

INNOMATE HR favner enhver organisering lige fra den traditionelle hierarkiske organisation til projektorganisering med skiftende teams, medarbejdere med flere ledere m.m.

Medarbejdere kan på samme tid være tilknyttet en afdeling, projektgruppe, sikkerhedsorganisation eller andet - afhængigt af virksomhedens organisering. Også medarbejdere, der ikke har en formel ansættelse som f.eks. elever, vikarer og konsulenter, kan håndteres.

I INNOMATE HR beskrives organisationen ved hjælp af såkaldte 'relationstyper', der fastlægger relationer mellem f.eks. mennesker, enheder og stillinger. Alle relationer er tidsstyrede, så historikken bevares.

Med udgangspunkt i en brugers aktuelle relationer sikres således, at medarbejdere - hvor end de befinder sig i organisationen - har den systemmæssige adgang, der matcher deres unikke rolle. Systemet understøtter dermed dynamisk kravene i Persondataforordningen.

Vedligehold

I INNOMATE HR hjælper workflows med at vedligeholde organisationen. Når en medarbejder ansættes, flytter til en ny afdeling, ændrer beskæftigelsesgrad, får en ny stilling internt eller lignende, kan ændringerne håndteres af workflows, og historikken gemmes automatisk. Det samme gælder ved ny leder og ved egentlige organisationsændringer, hvor gamle enheder forældes og nye opstår, medarbejdere skal flyttes osv. Samtidig sikrer workflows automatisk information til involverede parter.

Når en ny medarbejder bliver ansat fra INNOMATE HR Rekruttering, sørger workflows for at bygge videre på allerede registrerede data om ansøgeren, samtidig med at manglende data indhentes og registreres. Til alle ansættelser og stillinger kan knyttes Stillingsbeskrivelser. Læs mere herom i casen: Rekruttering og Onboarding

Organisationsudvikling

INNOMATE HR kan ved hjælp at workflows understøtte en proaktiv organisationsudvikling med målrettede programmer som f.eks. Talentudvikling (Talent Management) og Efterfølgerstyring (Succession Management).


Kontakt os
Organisation og
organisationsudvikling

Oplev INNOMATE HR – book et møde eller en onlinepræsentation.
Kontakt os, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

2018 Innomate