First slide image

Vi har tidligere på året inkluderet de to moduler: Arbejdssted og Tillidsrepræsentant i INNOMATE HR Pro og Enterprise. Nu er vores rekrutterings- og onboarding-moduler blevet opdateret, så de automatisk kan håndterer data vedrørende arbejdssted og TR.

Du kan se mere herom i artiklen: Nye muligheder.

Arbejdssted og TR er nu inkluderet i følgende handlinger:

  • Preboarding - fra ansøgning i rekruttering (Preboarding 3.5)
  • Preboarding - fra person (Preboarding - fra person, v1.2)
  • Preboarding - fra enhed (Preboarding - fra enhed, v1.2)
  • Onboarding, pro - fra ansættelse (Onboarding, pro, v1.1)
  • Rokering - fra ansættelse (Rokering, v1.2)
  • Offboarding - fra ansættelse (Offboarding, v1.5)

Bemærk: Arbejdssted og TR indgår ikke i Basic-planen og derfor er arbejdssted og TR ikke medtaget i Onboarding, basic.

Fælles for alle seks handlinger er, at Arbejdssted og TR ny er medtaget som parametre i handlingerne. Men er sat til Skjult.

Hvis I anvender Arbejdssted og TR - og vel og mærke i den udgave, vi har har medtaget som standard - skal I blot I redigering af handlinger, vælge normal visning af parametrene. Så bliver parametrene synlige for dem, der skal starte handlingerne.

Vær særlig opmærksom ved brug af Rokering. Her er rigtig mange mulige skift af data i spil, så "tungen skal holdes lige i munden". Hvis I benytter Jer af Arbejdssted og/eller TR, skal disse således altid vælge i Rokering.

Et eksempel: selvom der blot foretages ændring i timetal, skal der altid vælges arbejdssted og TR uanset, om der ikke sker ændringer her. Hvis ikke disse vælges, bliver de nuværende registreringer blot sat til afsluttet på skæringsdatoen.


Er I i tvivl om I anvender vores standardudgave af arbejdssted og TR eller i tvivl om, hvordan handlingerne skal sættes op, så skriv blot til support@innomate.com.

2021 INNOMATE