First slide image

INNOMATE HR indholder mange muligheder,- også flere end kunder aktuelt er parat til at anvende. De menupunkter, som man ikke bruger, kan deaktiveres.
Vi viser her hvordan!

Hoved og detailmenuer

Menuer findes som hovedmenu og som detailmenuer. Princippet for redigering er næsten identisk.Hovedmenuen redigeres fra din personlige menu i øverste højre hjørne: Redigér hovedmenu.Detailmenuer - som her person-detailmenuen - redigeres fra Flere muligheder i højre side.

Deaktivér menupunkt

Når du er nået ind på siden til redigering af menu, vises en liste over menupunkterne.


Find det menupunkt, du ønsker at deaktivere. Brug evt. som her, filtret!Som eksemplet viser, fremgår det direkte i listen, om punktet er deaktiveret.

Vælg Vis i venstre side af linjen.


Klik derefter på knappen Deaktivér. Du bliver spurgt, om du ønsker at slå menupunktet fra, hvilket du svarer Ja til.

Sådan!

Sådan gøres det.

Når du senere vil ibrugtage menupunkter, skal du blot finde det i listen og Genaktivere det.2018 Innomate