First slide image

Jf. Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling. Dette hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. (§2).

I Rekruttering i INNOMATE HR er det muligt at få åbnet et felt i ansøgningsformularen til brug for ansøgerens markering af, om man er omfattet af reglerne.

Markerer ansøgeren feltet, åbnes et nyt felt til upload af dokumentation for Jobcenterets afgørelse. Det er således ikke muligt at sende ansøgningen med feltet markeret, medmindre dokumentation er vedhæftet.

Besvarelsen vil bliver vist i ansøgningen og i listerne over ansøgninger.

For at få feltet aktiveret skal du skrive til support@innomate.com.

2021 INNOMATE