First slide image

Et workflow kan oprette et pdf-dokument med et specifikt indhold.

Dokumenterne dannes ud fra HTML-skabeloner, der redigeres i handlingen som beskrevet i artiklen Redigér en HTML-skabelon.

Der kan anvendes fletfelter, der defineres via en datadeklaration. I selve workflowet specificeres hvor dataene til fletfelterne skal hentes. Disse data kan komme fra systemet eller angives/vælges ved start af handlingen.

Ved start af handlingen danner workflowet herefter dokumentet og anbringer det l medarbejderens filarkiv.

Når dokumentet er dannet, kan workflowet sende det videre til digital signering ved hjælp af NemID, såvel privat som medarbejdersignatur. Læs mere i artiklen om Digital signatur. Når dokumentet er behørigt signeret, anbringes det i medarbejderens filarkiv. Det oprindelige usignerede dokument kan samtidig slettes.

Processen kan afsluttes med at det signerede dokument sendes til medarbejderens e-Boks.

Eksempler på anvendelse (med og uden digital signatur):

  • ansættelsesaftaler - pre- og onboarding
  • tillæg til ansættelsesaftaler
  • samtykkeerklæringer
  • tro-og-love erklæringer
  • advarsler
  • opsigelser
  • kursusbeviser

Dokumentgenereringen kan ske som selvstændige handlinger eller bygges ind i allerede bestående workflows.

Kontakt os på support@innomate.com

2018 Innomate