First slide image

Skemaer, der bruges i forbindelse med samtaler (f.eks. MUS og Prøvetid) dannes ud fra en Skemaskabelon, som designes og vedligeholdes fra listen Skemaskabeloner.

Du finder listen i Hovedmenuen > Samtaler > Skemaer > Skemaskabeloner

Fra listen kan du enten vælge et skema eller oprette en nyt.

Ny skemaskabelon

Du opretter et nyt skema ved at klikke på knappen +Ny.

Angiv en Betegnelse og evt. en Beskrivelse. Med tiden kan der ligger flere versioner af samme skema, så det kan være en god idé også at angive versionen i beskrivelsesfeltet.

Efter at have gemt, finder du den nye skemaskabelon på listen, som vist ovenfor.

Redigér skemaskabelon

Bemærk: Du kan kun redigere designet af en skemaskabelon, så lang tid skemaet ikke er i brug. Dvs. så snart der er dannet et skema ud fra skabelonen, kan du ikke længere redigere skabelonen.

Du ser om der er skemaer i skemaskabelonens detailmenu.

Hvis punktet Skemaer som her er nedtonet, betyder det at der ikke er oprettet skemaer og at skabelonen derfor kan redigeres. Hvis du i forbindelse med en nyt skemadesign gerne vil teste, kan du gøre det og derefter blot slette skemaet igen, hvis der er behov for rettelser.

Fra detailvisningen af den valgte skemaskabelon vælger du Design.

Ønsker du at udvikle videre på en skemaskabelon, der er eller har været i brug, kan du blot kopiere det..

Når du står i skemaskabelonens detailvisning, vælg Handinger i venstre side og klik på Kopiér. Der bliver herefter oprettet en ren kopi, uden besvarelser. Husk at ændre Betegnelser eller angive version i Beskrivelsen for at kunne kende forskel på de to skabeloner.

Navigation

En skemaskabelon består af sider og sektioner, som kan oprettes, redigeres og flyttes rundt efter behov.

Når du skal designe en skabelon, har du forskellige muligheder for at opsætte dit arbejdsrum.

 1. Først og fremmest mulighed for at arbejde i Fuld skærm. Det anbefales at bruge denne mulighed.
 2. Forhåndsvisning giver en visning af skema eller de enkelte punkter, som det vil se ud, med den aktuelle opsætning.
 3. Live forhåndsvisning giver en forhåndsvisning af det aktuelle punkt, samtidig med at du redigere det. Forhåndsvisningen lægger sig i en ny kolonne i højre side af skærmen og her er brug af Fuld skærm nærmest nødvendig.

Du navigerer rundt i skemaskabelonen via navigationspanelet i venstre side i tre niveauer:

 1. Skemaskabelon, giver mulighed for at indsætte sider.
 2. Sider, hvor du kan indsætte sektioner.
 3. Sektioner, hvor du redigere indholdet af den valgte sektion.

Du skal anvende den navigationsform og ikke browserens ’tilbage’-pil idet du derved forlader design-funktionen.

Skemaskabelon

Når du i navigationspanelet markerer Skemaskabelon får du flere muligheder:

 1. Redigere egenskaber.
 2. Kopier hele siden til et andet skema.
 3. Slette siden.
 4. Ændre rækkefølge ved at trække og slippe.

Sider

I navigationspanelet har du samme muligheder, som beskrevet ovenfor.
Desuden har du muighed for at tilføje sektioner

Sektioner

Der findes forskellige typer af sektioner, hver med mange opsætningsmuligheder.

Ved klik på tilføj sektion får du følgende valgmuligheder:

Der er således følgende typer af sektioner til rådighed:

 1. Afkrydsningsmuligheder
 2. Skalavurdering
 3. Ja/Nej
 4. Fritekst
 5. Tekstafsnit

For hver type er der en række opsætningsmuligheder, som ikke vil blive beskrevet her. Det er bare at prøve sig frem og samtidig med Live forhåndsvisning.

God fornøjelse!

2021 INNOMATE