Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.
Skemaer, der bruges i forbindelse med samtaler (f.eks. MUS og Prøvetid) dannes ud fra en Skemaskabelon, som designes og vedligeholdes fra listen Skemaskabeloner.
Modulet anvendes til at styre gennemførelsen af udviklingssamtaler i organisationen.

2021 INNOMATE