Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.
Skemaer, der bruges i forbindelse med samtaler (f.eks. MUS og Prøvetid) dannes ud fra en Skemaskabelon, som designes og vedligeholdes fra listen Skemaskabeloner.
Modulet anvendes til at styre gennemførelsen af udviklingssamtaler i organisationen.
Mange data på en medarbejder, involverer samtidig andre personer, f.eks. lederen. Når en person skifter funktion, afdeling eller helt stopper, er det vigtigt at igangværende processer, skemaer og handlingsplaner opdateres eller afsluttes.
På denne side finder du generel information om auto-handlinger, som kan anvendes til for eksempel udsendelse af e-mails, varsling om mærkedage, udløb af kompetenceudvikling, udfyldelse/godkendelse af skemaer og formularer med mere.

2021 INNOMATE