First slide image

For alle datatyper, hvor der er flere registreringer, er det muligt at præsentere disse data i en liste i en HTML-skabelon.

Her er et eksempel, hvor der i en HTML-skabelon til en email, der sendes som indbydelse til en ansættelsessamtale, er indsat en punkt-liste med navne og titler på medlemmerne af et rekrutteringsteam.For at kunne indsætte en liste i en HTML-skabelon, skal listen være valgt i den data-deklaration, der anvendes.

Listen indsættes ved først at lave et linjeskift, f.eks. efter teksten 'I samtalen deltager:' og derefter klikke på ikonet nederst i værktøjslinjen for indsættelse af punkt-liste.Der indsættes nu et indrykket punkt og ved at klikke på ikonet for indsættelse af fletfelt, bliver det nu muligt at vælge fra listen over 'rekrutteringsteamsmedlemskab (fra liste)'. Jeg folder listen ud og derefter underpunktet 'Medlem', scroller ned og finder 'Navn', markerer dette og klikker OK.Efter at have indsat navn, sætter jeg et komma og mellemrum og indsætter et ny felt fra listen, nemlig 'Titel'Min skabelon er nu som jeg vil have den. Jeg klikker først på Gem og derefter på Færdig, som bringer mig tilbage, hvor jeg kom fra.Resultatet ses øverst i artiklen.

Relaterede artikler


2021 INNOMATE