First slide image

Det er muligt at opsætte og redigere handlinger, der derved gør workflows tilgængelige for de brugere, der skal kunne udføre dem.

Hvor redigeres handlinger ?

Når man skal redigere en handling, sker det fra den side, hvor knapperne vises. Eller mere teknisk beskrevet: fra en side som viser det dataobjekt, som workflowet tager udgangspunkt i.

F.eks. tager et workflow til onboarding ofte udgangspunkt i medarbejderen eller medarbejderens ansættelse. Indkaldelse til en prøvetidssamtale, hvor varslingen er blevet styret af en handlingsplan eller proces, startes derfra.

Redigér handlinger

I dette eksempel vil vi redigere en handling, som hedder: Generér ansættelseskontrakt.


Workflowet, der ligger til grund, hedder 'Generér et dokument - ansættelse, v1.2' og bygger på dataobjektet 'ansættelse'. I det valgte eksempel, er både workflowet og handlingen lagt ind som en del af et modul.

Handlinger, der kommer fra moduler, kan som udgangspunkt ikke redigeres. Her skal originalen først deaktiveres og kopieres. Vælg Kopiér fra menuen Flere muligheder. Svar Ja til, at du vil lave en kopi.

Herefter kan kopien redigeres. Husk at aktivere den nye handling, når den er klar.


Vi får herefter mulighed for at redigere nogle grundliggende oplysninger om handlingen.

 1. Handlings ID er som udgangspunkt det samme som den handling, vi netop har kopieret. Der kan oprettes flere handlinger med samme handlings ID, men højst én af disse vises for brugeren.
  Vi undlader at ændre handlings ID-et, idet vi på anden måde kan styre, hvilken handling der vises.
 2. Tekst som ønskes vist på handlingsknappen, kan her redigeres ved klik på globus-ikonet i højre side.
 3. Prioritet er én måde at styre, hvilken af flere udgaver af samme handling, der skal være tilgængelig for brugerne. Vi undlader at skrive noget i dette felt.
 4. Beskrivelse kan anvendes til at skrive en vejledende tekst, der vises på første side, ved start af handlingen.

Slut af med at klikke på den grønne Gem-knap, øverst.


Fra detailmenuen vælger vi nu Parametre og starter fra toppen af med at markere HTML skabelon: Dokument (Skrivebeskyttet) og klikker på Egenskaber.

Siden viser

 1. Navnet på parametren
 2. Beskrivelsen af parametren
 3. Navnet på parametren kan i brugervisningen erstattes er et andet. Ved klik på globus-ikonet kan det samtidig angives på flere sprog.
 4. Som med navnet under punkt 3, kan også beskrivelsen af parameteren erstattes.
 5. Her er det muligt at redigere HTML-skabelonen. Læs mere herom i guiden: Redigér en HTML skabelon.

Slut af med at klikke på den grønne Gem-knap, øverst og derefter på Tilbage, nederst på siden.


Tilbage på oversigten over Parametre har vi mulighed for at vælge, hvordan punktet skal vises. Der kan vælges mellem:

 1. Skjult - som skjuler punktet overfor brugeren, der starter handlingen. Det er aktuelt for punkter, hvor vi i forbindelse med redigering af handlingen vælger en standardværdi og brugere ikke behøver at blive involveret i et valg.
 2. Skrivebeskyttet - kan være relevant, hvor vi overfor brugeren blot vil orientere om indholdet, - som her, af HTML skabelonen. Men uden mulighed for at redigere.
 3. Ingen angivelse, betyder at brugeren selv skal vælge og kan redigere.

Efter at have været alle parametrene igennem, gemmes.

Brugergrupper

Fra detailmenuen vælges Brugergrupper.


Herefter angives hvilke brugergrupper, der skal kunne starte handlingen, og om handlingsknappen skal kunne anvendes fra detailvisningen og/eller listevisningen. Med markering i Udfør gives egentlige rettigheder til at eksekvere handlingen.

Bemærk: I nogle tilfælde sættes rettighederne til et starte en handling ikke globalt, som her, men styres af rettighedsreglerne.

Resultatet

Efter at have gemt og derefter valgt Liste, kan vi af oversigten over Handlinger for ansættelser se den handling vi netop har oprettet og redigeret.


Det er muligt, at flytte rundt på rækkefølgen af handlingerne, ved at markere, trække og slippe en række.

For brugeren ser resultatet herefter således ud.Relaterede artikler

Redigering af HTML-skabeloner kan du læse mere om i nedenstående artikler:


2018 Innomate