First slide image

Det er muligt at opsætte og redigere handlinger, der derved gør workflows tilgængelige for de brugere, der skal kunne udføre dem.

Læs mere nedenfor eller se optagelsen fra vores webinar: Redigering af handlinger

Hvor redigeres handlinger ?

Når man skal redigere en handling, sker det fra den side, hvor knapperne vises. Eller mere teknisk beskrevet: fra en side som viser det dataobjekt, som workflowet tager udgangspunkt i.

F.eks. tager et workflow til onboarding ofte udgangspunkt i medarbejderen eller medarbejderens ansættelse. Indkaldelse til en prøvetidssamtale, hvor varslingen er blevet styret af en handlingsplan eller proces, startes derfra.

Redigér handlinger

I dette eksempel vil vi redigere en handling, som hedder: Generér ansættelseskontrakt.

Workflowet, der ligger til grund, hedder 'Generér et dokument - ansættelse, v1.4' og bygger på dataobjektet 'ansættelse'.


I det valgte eksempel, er handlingen lagt ind som en del af et modul og er derfor låst og deaktiveret, Det er angivet i de to kolonner yderst til højre og samtidig er rækken nedtonet, fordi handlingen ikke er aktiv.


Handlinger, der kommer fra moduler, er som regel låste og deaktiverede. Redigering af en handling kræver, at der laves en kopi. Vælg Kopiér fra menuen Flere muligheder. Svar Ja til, at du vil lave en kopi.

Herefter kan kopien redigeres. Husk at aktivere den nye handling.


Vi får herefter mulighed for at redigere nogle grundliggende oplysninger om handlingen.

 1. Handlings ID vises identisk med den handling, vi netop har kopieret. Når den låste er deaktiveret, kan du sagtens bruge samme ID.
 2. Tekst som ønskes vist på handlingsknappen, kan her redigeres ved klik på globus-ikonet i højre side.
 3. Prioritet er én måde at styre, hvilken af flere udgaver af samme handling, der skal være tilgængelig for brugerne. Vi undlader at skrive noget i dette felt.
 4. Beskrivelse kan anvendes til at skrive en vejledende tekst, der vises på første side, ved start af handlingen.

Slut af med at klikke på den grønne Gem-knap, øverst.

Fra detailmenuen vælger vi nu Parametre og gennemgår dem én for én.


Vi vælger at markere Dokumentskabelon og enten dobbeltklikker på linjen eller klikker på Egenskaber.


Siden viser

 1. Navnet på parametren.
 2. Navnet kan ændres i visning af handlingen ved at markere i Tilpas værdi.
 3. Beskrivelsen af parametren. Kan ændres ved at markere i Tilpas værdi. Ved klik på globus-ikonet kan teksten angives på flere sprog.
 4. Standardværdi er det parameteren er evt. udfyldt med og som her kan redigeres. Her i form af en HTML-skabelonen. Læs mere herom i guiden: Redigér en HTML skabelon.


Nederst på siden skal der tages stilling til visningen af parmeteren ved start af handlingen.

Der kan vælges mellem:

 1. Brug standard - dvs. den visning, der er modulet er sat op med.
 2. Normal - betyder at brugeren selv skal angive, vælge eller redigere standardværdien.
 3. Skrivebeskyttet - kan være relevant, hvor vi overfor brugeren blot vil vise,hvilke værdi, der er valg, - som f.eks. indholdet af HTML skabelonen, uden mulighed for at redigere.
 4. Skjult - skjuler punktet overfor brugeren, der starter handlingen. Det er aktuelt for punkter, hvor vi i forbindelse med redigering af handlingen vælger en standardværdi og brugere ikke behøver at blive involveret i valget.

Slut af med at klikke på den grønne Gem-knap, øverst og derefter på Tilbage, nederst på siden.

Brugergrupper

Fra detailmenuen vælges Brugergrupper.


Herefter angives hvilke brugergrupper, der skal kunne starte handlingen, og om handlingsknappen skal kunne anvendes fra detailvisningen og/eller listevisningen. Med markering i Udfør gives egentlige rettigheder til at eksekvere handlingen.

Bemærk: I nogle tilfælde sættes rettighederne til et starte en handling ikke globalt, som her, men styres af rettighedsreglerne.

Resultatet

Efter at have gemt og derefter valgt Liste, kan vi af oversigten over Handlinger for ansættelser se den handling, vi netop har oprettet og redigeret.


Det er muligt, at flytte rundt på rækkefølgen af handlingerne, ved at markere, trække og slippe en række.

For brugeren ser resultatet herefter således ud.Relaterede artikler

Redigering af HTML-skabeloner kan du læse mere om i nedenstående artikler:


2018 Innomate