First slide image

Med denne guide bliver du klædt på til at opsætte- og redigere handlinger. Der bliver taget udgangspunkt i redigering af handlingen Onboarding, men principperne der bliver gennemgået kan overføres til alle øvrige handlinger i INNOMATE HR.

Hvor redigeres handlinger?

Når du skal redigere en handling, sker det fra den side, hvor ”knappen” vises. Eller mere teknisk beskrevet: fra en side som viser det dataobjekt, som workflowet tager udgangspunkt i.

F.eks. tager Onboarding udgangspunkt i medarbejderens ansættelse, derfor skal handlingen Onboarding redigeres fra en ansættelse, mens indkaldelse til MUS tager udgangspunkt i en Person, hvorfor redigering af denne handling udføres fra en person.

Når du har lokaliseret handlingen du ønsker at redigerer, kan du nederst fra dropdown-menuen Handlinger vælge Redigér handlinger

Redigér handlinger

Jeg lander nu på listen Handlinger for ansættelser, hvor alle handlinger der er til rådighed fra en ansættelse fremgår. Handlinger der er installeret, som en del af et modul, er fra start låst og kan ikke redigeres før de kopieres (læs mere nederst i artiklen) Handlinger markeret med gult, er deaktiveret,

Som beskrevet, tages der udgangspunkt i Onboarding, derfor klikker jeg på linjen markeret med en grøn ramme.


Jeg lander nu på fanen Handling. Herfra kan jeg redigere grundlæggende oplysninger om handlingen.

1. Handlings ID: Handlingen unikke kode. Aktive handlinger kan ikke have samme ID.

2. Tekst: Anvendes til at døbe eller omdøbe handlingen.

3. Beskrivelse kan anvendes til at skrive en vejledende tekst, der vises på første side, ved start af handlingen.

Parametre

Den næste fane i redigeringsprocessen er Parametre. Herfra har vi mulighed for at opsætte og redigere i dele af handlingens funktioner. Alt efter handlingens formål, vil de redigerbare parametre ændre sig.

Vi tager udgangspunkt i tilføjelse af modtagere af emailen til "Andre interessenter" samt indholdet af emailen der sendes til leder. og redigere derfor de markerede parametre

Først vælges parameteren: Vælg andre interessenter ved at dobbelklikke på linjen.

Siden viser nu de redigerbare egenskaber for parameteren.


- Navn: Her kan navnet på parameteren ændres, ændringen ses ved kørsel af handlingen.
For at redigere markeres først i Tilpas værdi. derefter kan teksten ændres ved at klikke på Globus-ikonet.

- Beskrivelse: Ændre i den viste beskrivelse af parameteren, når handlingen udføres.

- Standardværdi: Her kan selve parameterens formål redigeres. Dette punkt vil derfor ændre sig alt efter, hvilken parameter der er valgt. I vores eksempel kan modtagere af emailen til ”Andre interessenter” redigeres.

- Visning: Nederst på siden kan vi ændre visningen af parmeteren ved start af handlingen. Der kan vælges mellem 4 visninger, som alle har fordele og ulemper:

Brug standard - dvs. den visning modulet er opsat med.

Normal - Giver mulighed for at den udførende bruger af handlingen, kan angive, vælge eller redigere i standardværdien. I vores tilfælde giver det mulighed for at "den der trykker på knappen" kan ændre, hvem der skal modtage mailen til "andre interessenter"

Skrivebeskyttet - kan være relevant, hvor vi overfor brugeren blot vil vise, hvilke værdier, der er valg, - som f.eks. indholdet af HTML skabelonen, uden mulighed for at redigere.

Skjult - skjuler punktet overfor brugeren, der starter handlingen. Det er aktuelt for punkter, hvor vi i forbindelse med redigering af handlingen vælger en standardværdi og brugere ikke behøver at blive involveret i valget.
i vores eksempel vælges denne, hvis modtagerne af emailen er den samme hver gang og du derfor ikke har gavn af at tage stilling til dette, hvergang handlingen startes

Obs. Husk altid at afslutte med, at klikke på den blå Gem-knap, øverst og derefter på Tilbage, nederst på siden.

Ved redigering af vores anden udvalgte parameter Indhold: Email til leder. Kan vi fra punktet Standardværdi ændre indholdet af e-mailen. De øvrige punkter fra redigeringen af denne parameter fungerer på samme måde, som beskrevet ovenfor. Eksempelvis kan vi ved punktet Visning ændre til Normal efterfølgende vil brugere der starter handlingen have mulighed for at ændre i emailskabelonen ved start af handlingen og dermed tilpasse mailen til den specifikke modtager.


Brugergrupper

Fra fanemenuen øverst vælges næste fane Brugergrupper

Herfra kan vi angive, hvilke brugergrupper, der skal kunne starte handlingen og om handlingsknappen skal kunne anvendes fra detailvisning og/eller listevisning. Med markering i Udfør gives rettigheder til at eksekvere handlingen.

Resultatet

Efter endt redigering af handlingen kan vi efterfølgende navigere tilbage til listen over redigerbare Handlinger for ansættelser via bread crumbs,


Fra Listen, kan vi af oversigten over Handlinger for ansættelser se den handling, vi netop har redigeret.

Det er muligt, at ændre på rækkefølgen af handlingerne i dropdown menuen, ved at markere, trække og slippe en række.


Kopiering af handlinger

I enkelte sittuationer kan det være nødvendigt at kopiere handlingen inden redigering f.eks. hvis vi ønsker flere udgaver af samme handling, eller hvis handlingen kommer fra et modul, disse er som regel låste, og derfor kræver redigering af en sådan handling, at der laves en kopi. Vælg Kopiér fra menuen Flere muligheder. Svar Ja til, at du vil lave en kopi.

Herefter kan kopien redigeres. Husk at aktivere den nye handling til sidst.


Auto-handlinger

Enkelte handlinger er programmeret til at starte automatisk. F.eks. håndteres nye ansøgninger af handlingen Auto: Svar ved ny jobansøgning Ved opsætning af sådanne handlinger kræver fanen brugergruppe ikke opsætning. Istedet redigeres fanen Start automatisk hvor handlingen i dette tilfælde skal starte når en ny ansøgning modtages.

Den øvrige opsætningen og redigering håndteres på samme måde som vist med Onboarding øverst i guiden.

Relaterede artikler

Redigering af HTML-skabeloner kan du læse mere om i nedenstående artikler:


2021 INNOMATE