First slide image

I alle former for tekstskabeloner, er det nu muligt at redigere flere sprog i samme skabelon.

Her et eksempel på en html-skabelon, anvendt i en email, - her vist fra redigering af handlinger:

Vi har lagt forslag til tekster ind i det afsnit i skabelonerne, der hedder Standard. Når handlingen udføres, og de øvrige afsnit ikke er udfyldt, vil det altid være Standard, der faldes tilbage på. Herudover er der pt. mulighed for at vælge Dansk, Engelsk og Svensk. Norsk sprogvalg er også på vej. Pr. system kan der angives, hvad der er Virksomhedens sprog. Kontakt os, hvis Virksomhedens sprog skal skiftes for Jeres system.

Afhængig af brugerens valgte sprog, vil det pågældende sprogafsnit blive benyttet af handlingen. Er der intet indhold i afsnittet, vælges handlingen Virksomhedens sprog og hvis det afsnit heller ikke er udfyldt, benyttes Standard.

Medarbejderne kan selv vælge deres foretrukne sprog fra den personlige menu, i øverste højre hjørne:

Og det kan redigeres i personens oplysninger under afsnittet Regionale indstillinger:

Hvad skal jeg gøre ?

Hvis din organisation ikke har behov for at håndtere flere sprog, skal du ikke gøre noget. Bare kør videre som hidtil.

Er det derimod relevant for din organisation at håndtere flere sprog, så begynd at opdatér de relevante sprogafsnit i skabelonerne. For at handlingerne kan finde ud af at benytte disse, kræver det en opdatering af de bagvedliggende workflows. Vi er i gang med at opdatere alle workflows, der indgår som standard i modulerne. Så er det dem I anvender, skal I ikke gøre mere her.

Men har vi leveret skræddersyede løsninger til Jer, og I har behov for sprogstyringen, så kontakt os, så kan vi opgradere jeres workflows.

Rekruttering

I rekruttering har der gennem flere år været behov for at kunne målrette emails og SMS til ansøgere, afhængig af det sprog, jobopslaget er slået op med.

I Rekruttering v. 2.0 har vi givet mulighed for at sende emails til ansøgere på dansk eller engelsk. Det har vi håndteret med to selvstændige tekstskabeloner, et for hvert af sprogene. Men i takt med INNOMATE HR's globale udbredelse har vi nu - som beskrevet ovenfor - valgt en anden og mere dynamisk metode til redigering af flere sprog.

For ikke at forstyrre vores brugere, har vi opdateret Rekruttering 2.0 til version 2.1. Den nye version kan indtil videre anvendes med den gamle sprogstyring, samtidig med, at vi åbnet for at den nye globale sprogstyring kan tages i anvendelse.

Rent praktisk foregår skiftet ved, i redigering af handlingen, at vælge den skjulte parameter: Ny global sprogversionering.

Vælg den og markér først i Tilpas værdi og derefter markér i tjekboksen Standardværdi.

Husk at slut af med Gem.

Er du i tvivl, så kontakt os endelig på support@innomate.com.

2021 INNOMATE