First slide image

For bedre at kunne styre anvendelsen af data i bl.a. lister, workflows og dashboards, har vi på de to hoved-datatyper I vores system: Enheder og Personer, tilføjet et nyt felt: Status.

Dette er bl.a. en konsekvens af at vi har fjernet muligheden for at arkivere, hvilket tidligere er blevet brugt til at fjerne visningen af tidligere medarbejdere, ansøgere og enheder fra diverse lister.

Enheder

På enheder har vi givet mulighed for at registrere status: Aktuel, Ikke aktuel og Under planlægning.

Ved brug af statusangivelsen Under planlægning kan organisationsændringer planlægges uden at forstyrre den aktuelle organisation. Tilsvarende kan forældede enheder bevares, med henblik på historik.

Personer

Følgende statusangivelser er til rådighed: Ekstern, Ansøger, Medarbejder, Fratrådt, Afdød, Test.

En person, der søger et job gennem Rekruttering, får automatisk status: Ansøger gennem handlingen ’Auto: Svar ved ny jobansøgning’.

Når en person ansættes, opdaterer både Preboarding og Onboarding status til Medarbejder.

Når en person fratræder, er det Offboarding, der opdaterer status til enten Fratrådt eller Afdød. Her anvendes den valgte fratrædelsesårsag som grundlag for den nye status. Da handlingen skal bruge den information, er valget af fratrædelsesårsag, gjort obligatorisk.

Test er beregnet til test-personer i systemet, hvor de kan have ansættelser, men uden indgå i optællingen af antal medarbejdere. Statussen sættes manuelt.

Ekstern er beregnet til at personer, der registreres data på og som måske har en brugeradgang, men som hverken er medarbejdere eller ansøgere. F.eks. revisorer og andre eksterne konsulenter, timelærere.

Workflows

Vi har opdateret de workflows, der indgår i vores moduler, men hvis I anvender specialudviklede on- og offboardingworkflow, kontakt os da på support@innomate.com, så vi kan får lægge opdateringer af de nye status ind i Jeres workflows.

2021 INNOMATE