First slide image

Når v3.14 releases, sker der automatisk nogle ændringer, som har betydning for brugerne: Statusoversigten, hovedmenuen og nyt felt til LinkedIn-profil i Rekruttering.

Statusoversigten

Statusoversigten ændres fra at være en selvstændig side til at være en underside til person-detailmenuen. Man vil stadig lande på sin egen statusoversigt ved login.


Placeringen i menuen kan naturligvis justeres ved redigering af detailmenu.

Hovedmenuen

Over tid svulmer hovedmenuen af nye punkter og bliver hurtig uoverskuelig og tung at navigere i. Med releasen af v3.13 blev det muligt at skjule 'hjælpelister', se artiklen Skjul hjælpelister i hovedmenuen.

Vi har valgt at skabe endnu mere overskuelighed ved at tilføje ikoner og grupperinger i hovedmenuen.

Klikkes på en gruppe, som f.eks. Rekruttering vises indholdet af gruppen.


Ved release af v3.14 har vi - efter bedste evne - forsøgt at organisere Jeres hovedmenu, men I har selvfølgelig selv mulighed for redigere denne. Se artiklen Guide: Redigér hovedmenu

Det er fortsat muligt at søge efter menupunktet fra søgefeltet. Det er oftest det hurtigste og viser også skjulte punkter. Se artiklen Guide: Søgbar hovedmenu

Klik for at åbne menuer

Vi ændrer nu i, hvordan menuerne aktiveres.

Hidtil har det været muligt at aktivere f.eks. hovedmenuen, når blot musen bevæger sig henover, hvor hovedmenuen er fastgjort i toppen af vinduet. Vore erfaringer har vist, at dett giver en del uhensigtsmæssigheder, f.eks. problemer ved at menuen lukkes, hvis blot cursoren bevæger sig uden for den menu, man er i gang med at søge i.

Fremover kræver det et klik med musen for at åbne og endnu et klik for at lukke hver af de fire menuer, der er markeret ovenfor:

  • Hovedmenuen
  • Notifikationsmenuen
  • Den personlige menu og
  • Flere muligheder

LinkedIn-profiler

Vi har nu gjort det muligt, at ansøgere til en stilling kan angive et link til f.eks. en LinkedIn-profil.

Linket til profilen vil være tilgængelig fra ansøgning i INNOMATE HR.God fornøjelse!

2021 INNOMATE