First slide image

Offboarding

Offboarding har til formål at afslutte en medarbejders ansættelse samt ved ansættelsens sluttidspunkt at slette den fratrådte medarbejders brugeradgang.
i forbindelse med offboarding kan der sendes email til medarbejderen og medarbejderens leder.

Offboarding er tilgengæligt fra en medarbejders ansættelse. Bemærk at handlingen kun vises når der er en slutdato på medarbejderens ansættelse, klik på knappen "Redigér" for at tilføje en slutdato.


Offboarding, auto

Offboarding, auto er beregnet til at køre automatisk, ud fra et angivet sluttidspunkt på en ansættelse.

Normalt kender vi ikke sluttidspunktet før vi modtager en opsigelse eller medarbejderen bliver afskediget, - her anvendes forsat den almindelige handling til Offboarding. Men er der tale om midlertidige ansættelser, hvor vi ved ansættelsen allerede kender (og har aftalt) sluttidspunktet, kan disse ansættelser ’fanges ind’ af Offboarding, auto, der på ønskede tidspunkt, automatisk eksekverer Offboarding.

Varsling om fratrædelse, auto

Selv om sluttidspunktet er kendt på ansættelsestidspunktet, kan der naturligvis ske ændringer undervejs, f.eks. at leder og medarbejder aftaler af forlænge perioden eller ønsker at gøre det. For at blive mindet om at en midlertidig ansættelse er på vej til at afslutte, har vi udstyret Onboarding, pro modulet med en autohandling til varsling af en forstående fratrædelse.

Her kan leder og en HR-funktionspostkasse blive varslet om den planlagte fratrædelse. Tidspunktet for varslingen bør ligge tilpas før fratrædelsestidspunktet, til at eventuelle rettelser i ansættelsen, kan foretages inden tidspunktet, hvor Offboarding, auto er sat til at køre.

Kom godt i gang

Alle tre workflow er tilgængelige under Redigér handlinger fra en side med Ansættelser.

Her gennemgår vi dog kun de to nye autohandlinger, som du finder nederst på siden, hvor de er markeret som låst og deaktiveret.

Ønsker du at tage dem i brug, skal du kopier dem og derefter vælge Aktivér.

For begge handlinger skal du vælge den eller de kombinationer af personaletype 1 og personaletype 2, som handlingerne skal køres automatisk for.

F.eks. som vist her, hvor der for Personaletype 1 vælges Produktionspersonale og for Personaletype 2 er valgt Timelønnet og Tidsbegrænset.

Bemærk, at hvis der på en ansættelse ikke er angivet en Personaletype 1, vil handlingen alene kører ud fra valget af Personaletype 2. Og omvendt.

I Offboarding, auto vælges dernæst Fratrædelsesårsag. Typisk noget med ’Tidsbegrænset ansættelse’.

Herudover kan der vælges, hvem der evt. skal have en email om fratrædelse og skabelonerne hertil kan redigere.

Tilbage står at vælge Start automatisk. Det fleste parametre er sat, så alene skal der evt. vælges Justering.

Udgangspunktet er ansættelsens sluttidspunkt. Vælges ingen justering, eksekveres handlingen på det eksakte tidspunkt. Hvis man med offboarding ønsker at bede leder og medarbejder om at aflevere nøgler etc. bør handlingen eksekveres f.eks. 7 dage før. Hvis det er tilfældet skrives ’-7’ i feltet Dage.

Valget af eksekveringstidspunkt for Offboarding har betydning for, hvornår der skal udsendes varsling med Varsling om fratrædelse, auto. Hvis varslingen skal give muligheder for rettelser i ansættelsens sluttidsspunkt, skal varslingen derfor udsendes så betids at leder/HR kan nå at reagere inden Offboarding, auto er sat til at køre. F.eks. med angivelse af ’-14’ i feltet Dage.

Begge workflow eksekveres naturligvis kun, hvis medarbejderen ikke har en senere ansættelse.

Bistand

Vi hjælper naturligvis gerne med opsætning af de to nye handlinger. Vi forventer at begge kan sættes op på et online-møde inden for ½ time. Kontakt os på support@innomate.com.

Dokumentation for alle workflow i Onboarding-modulet finder du her. De to nye workflows er beskrevet på siderne 10 og 11.

2021 INNOMATE