Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Modulet automatiserer en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.
Med enkle rutiner følger altid afvigelser fra normalen. Og det oplever vi også i situationen, hvor en ny medarbejder ansættes og skal onboardes.
INNOMATE HR anvendes i mange virksomheder til at understøtte gennemførelsen af prøvetidssamtaler.
Vi har opdateret vores Onboarding Pro modul med nye workflows, hvor vi skruer op for automatiseringen.
For bedre at kunne styre anvendelsen af data i bl.a. lister, workflows og dashboards, har vi på de to hoved-datatyper I vores system: Enheder og Personer, tilføjet et nyt felt: Status.
Mange data på en medarbejder, involverer samtidig andre personer, f.eks. lederen. Når en person skifter funktion, afdeling eller helt stopper, er det vigtigt at igangværende processer, skemaer og handlingsplaner opdateres eller afsluttes.
Onboarding-modulet er blevet opdateret med ny global sprogversionering af emails samt en lille ændring af Offboarding.
Offboarding er blevet opdateret og rullet ud.
Vi har tidligere på året inkluderet de to moduler: Arbejdssted og Tillidsrepræsentant i INNOMATE HR Pro og Enterprise. Nu er vores rekrutterings- og onboarding-moduler blevet opdateret, så de automatisk kan håndterer data i relation til de to arbejdssted og TR.

2021 INNOMATE