First slide image

Offboarding er blevet opdateret.

Offboarding bruges som bekendt, når en medarbejder forlader organisationen. Workflowet sikrer bl.a. at alle relevante personer og funktionen bliver orienteret, og at alle data, som medarbejderen indgår i, også opdateres ud fra fratrædelsesdatoen.

I de seneste opdateringe til version 1.5 og 1.5.1 tilføjet flere nye muligheder:

  • Det er nu muligt at vælge at skemaer, hvor medarbejderen står som ejer, f.eks. MUS-skemaer, slettes efter en valgt karens-periode.
  • Hvis medarbejderen har aktuelle relationer til arbejdssted(er) og/eller tillidsrepræsentant(er) bliver disse automatisk opdateret med fratrædelsestidspunktet som sluttidspunkt.
  • Der findes regler for statslige institutioner, omkring opbevaring af persondata ud over de 5 regnskabsår efter fratrædelse. I Offboarding har vi gjort det muligt, at vælge at Offboarding automatisk markerer personen til "undlad automatisk sletning", hvis vedkommende har været leder og/eller er født den 1. i en måned.

Opsætning af handlingen

Vælg handlingen fra Redigér handlinger:

Vælg Parametre. Der er fire parametre, du skal være opmærksom på:

  1. "Periode fra fratrædelse..." Parameteren er standard sat til 30 dage (efter fratrædelse), men kan rettes til den ønskede periode.
    Bemærk: perioden er også gældende for sletning af filer i filkategorier, markeret med "skal slettes ved fratrædelse"
  2. "Slet medarbejderens skemaer". Her kan vælges én eller flere skematyper til en liste. For de valgte skematyper, vil skemaer ejet af medarbejderen blive slette efter den valgte periode.
  3. "Skal født den 1. undtages fra sletning?". Hvis du ønsker at der automatisk markeres i feltet "Undlad automatisk sletning", skal du blot markere tjekboksen. Samtidig skrives en note i feltet "Noter om sletning".
  4. "Skal leder undtages fra sletning?". Hvis du ønsker at der automatisk markeres i feltet "Undlad automatisk sletning", skal du blot markere tjekboksen. Samtidig skrives en note i feltet "Noter om sletning".

Ønsker du hjælp til opsætningen, kontakt support@innomate.com.

2021 INNOMATE