First slide image

Vi har opdateret Ressourcestyring, - først og fremmest med en spritny statusangivelse på Ressourcetildelingen.

Ny status

Som det er brugerne bekendt, anvender vi en status på selve ressourcen. En status, der kan redigeres og som populært sagt fortæller ’hvor ressourcen befinder sig’. For en aktuel ressourcetildeling giver denne status ganske meget mening. Men når en medarbejder har afleveret det lånte udstyr, og udstyret genudlånes, giver ressourcens status ikke længere mening for den tidligere ressourcetildeling.

Derfor har vi valgt at tilføje en status på selve tildelingen: Reserveret, Udleveret, Hjemkaldt, Returneret, Færdigbehandlet.

Denne status viser således hvor ressourcetildelingen befinder sig i processen, - uden umiddelbar sammenhæng til ressourcens status.

Vi har opdateret samtlige workflow/handlinger i Ressourcestyringen, så data på tildelingen fremover holdes opdateret. Anvender I skræddersyede workflows, så kontakt os på support@innomate.com så vi kan hjælpe med at få disse tilrettet. Dette gælder også workflowet Ressourcehjemkaldelse, auto, hvis dette anvendes.

Opdatering af lister

I tråd med designændringen sidste sommer https://www.innomate.com/index.php/da/Support/nyt-... er vi nu stoppet med at ’arkivere’ færdigbehandlede ressourcetildelinger. Til gengæld har vi ændret i listerne, og har nu to visninger i hovedmenuen: Ressourcetildelinger, aktuelle (hvor færdigbehandlede ikke vises) og Ressourcetildelinger, alle.

Listerne er samtidig opdateret så ressourcetildelingens status vises, hvor det er relevant.

For at kunne opdatere allerede oprettede ressourcetildelinger, har vi lagt en handling klar, beregnet til at kunne køres fra en liste over ressourcetildelinger. Handlingen hedder Opdatér status på Ressourcetildeling, og skal inden ibrugtagning aktiveres. Det gøres i Redigér handlinger.

Brug listen Ressourcetildelinger, alle og filtrér først listen, så resultatet svarer til den tildelingsstatus, du vil anvende.

Artikler om Ressourcestyring

2021 INNOMATE