First slide image

INNOMATE HR indeholder et organisationsdiagram, der som udgangspunkt er tilgængeligt for alle medarbejdere og i forskellige udformninger.

Du finder Organisations-diagrammet i hovedmenuen under Organisation.

Da en organisation kan være meget kompleks, har vi valgt at visningen sker dynamisk og udfoldes efterhånden som musen flyttes hen over diagrammet. Er er organisationen meget omfattende, kan du med fordel bruge fuld skærm - visningen.

Vil du kigge på en specifik enhed, dobbeltklikker du blot på enheden, hvorefter den pågældende enhed udfoldes. Her vist for økonomiafdelingen.Her vises billeder/initialer på medarbejdere og leder(e), deres navn og titler.

Hvis brugeren har rettigheder til at se medarbejderens data, er det muligt at vælge Detail, som åbner den pågældende medarbejders personside.

Gå tilbage til de tidligere visninger af organisationsdiagrammet ved at bruge browserens tilbageknap.

Enhedsdiagram

I detailmenuen for enheder ligger punktet Enhedsdiagram. Enhedsdiagrammet er identisk med det, der vises, når man i Organisationsdiagrammet dobbeltklikker på en enhed.

Medarbejderdiagram

I person-detailmenuen indgår punktet Medarbejderdiagram. Her vises den eller de enheder samt de ledere og kolleger, den pågældende medarbejder har.

Ibrugtagning

For at få vist Organisationsdiagrammet skal den øverste enhed i organisations-hierarkiet være angivet.

  1. Start med at vælge Redigér hovedmenu i Indstillingsmenuen

  2. Filtrér listen så menupunktet Organisations-diagram fremgår og vælg dette.

  3. Punktet er låst og deaktiveret. Under Flere muligheder vælges Kopiér og der svares Ja, hertil.

  4. Vælg Organisationsdiagram-opsætning og Rodobjekt. I Rodobjekt angives den øverste enhed i hierarkiet, - som her f.eks. Bestyrelse.

  5. Klik Gem.

  6. Brugergrupper har vi forlods valgt medarb, leder og Admin. Hvis I f.eks. ikke ønsker at medarbejderne skal have adgang til organisationsdiagrammet, kan I blot fjerne markeringen og gemme.

  7. Afslut med at klik Aktivér. Herefter vil Organisationsdiagrammet være at finde i hovedmenuen under Organisation.


Problemløsninger

Organisationsdiagrammet er kun så nøjagtigt, som de data, der ligger til grund herfor. Det er nemlig oplysninger på den enkelt enhed, der afgør hvad og hvordan data vises.

Typiske fejl i diagrammet:

Der mangler enheder i diagrammet

Hvis enheder mangler i diagrammet, skyldes det sandsynligvis, at der ikke er information om over- og underordnede enheder. Vælg den manglende enhed og angiv oplysningerne.

Indplaceringen af enhed(er) er ikke korrekt

Også her skal fejlen sandsynligvis findes i enhedernes data om over- og underordnede enheder. Husk at data er tidsstyrede, så vises der forældede oplysninger, så gå til de relevante enheder og sæt sluttidspunkt på de forældede oplysninger.

Der vises forkerte lederoplysninger

Igen ligger fejlen i angivelsen af ledere i enheden. Når enheden over tid har flere ledere, er det vigtigt at angive start- og sluttidspunkter.

Muligheder og begrænsninger

Der er ingen begrænsninger i INNOMATE HR om, hvorledes en organisation kan opbygges. Derfor er det ikke muligt at ’presse’ et organisationsdiagram ned i et printvenligt format. Ønsker I at genbruge organisationsdiagrammet i andre visninger, anbefales det, at I tager én eller flere kopier af skærmvisningen og derudfra klipper en visning sammen.

Indhold i diagrammerne har vi valgt ud fra en best practice, men det er muligt at få begrænset eller udvidet de viste data. Kontakt os på support@innomate.com.

2021 INNOMATE