First slide image

Det er på disse tider at revisorer kommer på besøg og skal sikre sig at der er dokumentation for bl.a. løn- og ansættelsesvilkår.

Den enkleste måde til det, er at give revisorer adgang til INNOMATE HR, så de selv kan tage stikprøver og tjekke.

Vi at lavet en brugergruppe Auditor beregnet til revisorer, der herigennem får adgang til alle nuværende, tidligere og fremtidige medarbejder, disses personoplysninger, uddannelser, filer, bemyndigelser og jobansøgninger.

Tilbage står blot at oprette revisoren som person, oprette en brugeradgang og tildele et password.

Revisoren har sandsynligvis ikke adgang til Jeres netværk og skal derfor logge på via vores weblogin: https://www.innomate.com/INNOMATE/DataUI/pass.aspx

Når personen er oprettet, skal denne blot tilføjes til listen over brugere. Det er også her, du fjerner adgangen igen, når revisionen er overstået.

Har du spørgsmål og/eller brug for bistand, kontakt os på support@innomate.com

2021 INNOMATE