First slide image

Modulet, der er til rådighed i INNOMATE HR Pro, indeholder værktøjerne til at vedligeholde organisationen med oplysninger om, hvem der er tillidsrepræsentant for hvem.

Relationstype

Modulet tilføjer en relationstype 'Tillidsrepræsentant', som etablerer forbindelsen mellem medarbejderen og dens tillidsrepræsentant (TR) og indeholder data om start- og sluttidspunkt for relationen og om tillidsrepræsentanten har status som suppleant.

Navigation

Dataene er tilgængelige for administratorer og ledere (for egne medarbejdere) via en liste i hovedmenuen, som viser alle medarbejder og for hver medarbejder, hvem der aktuelt er TR og evt. TR-suppleant.

I person-detailmenuen kan TR-en se, hvem vedkommende er TR for og for medarbejderen vises, hvem der er TR. Med relationen følger således også rettigheder til at se basisdata om personerne, dvs. navn og firmakontaktoplysninger. TR kan også se aktuel ansættelse.

Workflow og handlinger

Et workflow Ny TR håndterer vedligeholdelse, herunder masseregistrering ved skift af TR. Fra en detailvisning eller liste over medarbejdere, registrerer handlingen en ny TR på medarbejderen fra en given dato, samt sætter slutdato på eventuel nuværende TR. Det er muligt også at registrere TR-suppleanter.

I tilfælde af at en TR (eller TR-suppleant) stopper uden en ny er udpeget, kan en handling, Ophør af TR køres fra den pågældende TR's liste i persondetailmenuen over 'TR for'. Handlingen sætter sluttidspunkt på de valgte relationer.

Muligheder og sammenhænge

Det vil være oplagt at knytte registreringen af TR til et onboardingforløb, evt. med email til TR om ansættelsen af den nye medarbejder. Og tilsvarende afslutningen af en TR-relation, når medarbejderen fratræder.

I INNOMATE HR Enterprise vil der også kunne knyttes særlige rettigheder til det at være TR f.eks. til at se lønoplysninger. Sådanne rettigheder kan gøres afhængig af, at medarbejderen giver samtykke hertil.

Kom godt igang

Modulet er gratis for vores kunder på INNOMATE HR Pro.

Vi tilbyder hjælp til opsætning, instruktion og ibrugtagning via online-møder. Vi forventer et omfang på 1-2 timer. Se prisliste.

Kontakt os på support@innomate.com.

Læs mere

Dokumentation for de workflows, der styrer processerne i modulet, finder du her.

2021 INNOMATE