Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Oprettelse af ny enhed, flytning af medarbejdere til anden enhed og udskiftning af ledere er organisationsændringer, der hos de fleste brugere af INNOMATE HR foregår manuelt.
Denne vejledning er henvendt til systemadministrator og eventuelt administrativt personale, der har opgaver i forbindelse med vedligehold af organisationen.
I forbindelse med ulykke eller andre hændelser, kan der være behov for hurtig kontakt til nærmeste pårørende..
I INNOMATE HR finder du værktøjerne til at vedligeholde organisationen med oplysninger om, hvem der er tillidsrepræsentant for hvem.
Pakken håndterer processen med at tildele og fratage bemyndigelser til medarbejdere. F.eks. bemyndigelse til kørselsgodtgørelse efter høj takst.
Modulet automatisere en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse for fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.

2018 Innomate