Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

Denne vejledning er henvendt til systemadministrator og eventuelt administrativt personale, der har opgaver i forbindelse med vedligehold af organisationen.
I forbindelse med ulykke eller andre hændelser, kan der være behov for hurtig kontakt til nærmeste pårørende..
I INNOMATE HR finder du værktøjerne til at vedligeholde organisationen med oplysninger om, hvem der er tillidsrepræsentant for hvem.
Modulet automatiserer en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.
I INNOMATE HR anvendes Dashboards til at samle og præsentere relevant data for brugeren.
Med enkle rutiner følger altid afvigelser fra normalen. Og det oplever vi også i situationen, hvor en ny medarbejder ansættes og skal onboardes.
INNOMATE HR indeholder et organisationsdiagram, - som udgangspunkt tilgængeligt for alle medarbejdere og i forskellige udformninger.
For bedre at kunne styre anvendelsen af data i bl.a. lister, workflows og dashboards, har vi på de to hoved-datatyper I vores system: Enheder og Personer, tilføjet et nyt felt: Status.
Det er muligt for en superbruger og/eller en leder at føre noter om en medarbejder - på medarbejderen i INNOMATE HR.
Mange data på en medarbejder, involverer samtidig andre personer, f.eks. lederen. Når en person skifter funktion, afdeling eller helt stopper, er det vigtigt at igangværende processer, skemaer og handlingsplaner opdateres eller afsluttes.
INNOMATE er klar med en ny autohandling til varsling af mærkedage, med uendelig mange valgmuligheder.
Store organisationsændringer kan være
27. april blev der gennemført det årlige ERFA-møde i Odense for brugere af INNOMATE HR, inden for uddannelsessektoren. Vi fik nogle opgaver med hjem, som vi her er klar til at give en opdatering på.
Vi har tidligere på året inkluderet de to moduler: Arbejdssted og Tillidsrepræsentant i INNOMATE HR Pro og Enterprise. Nu er vores rekrutterings- og onboarding-moduler blevet opdateret, så de automatisk kan håndterer data i relation til de to arbejdssted og TR.

2021 INNOMATE