First slide image

Det API, som er til rådighed i INNOMATE HR (bortset fra Basic), er primært tænkt til brug for udtræk til eller indlæsning af data fra andre IT-systemer, som virksomheden anvender.

Men API-et kan også benyttes til behandling og præsentation af data i et Business Intelligence værktøj. Anvender din virksomhed i forvejen BI, er det dermed muligt også at konsolidere (kombinere) data på tværs af systemerne og selv skabe en unikt indsigt i ’Big HR data’.

Power BI

I dette eksempel, har vi oprettet en ’connector, der forbinder vores API med Microsofts Power BI og herudfra dannet et par eksempler på visualiseringer:

Alle data fra INNOMATE HR er til rådighed og vil kunne bruges i visualiseringer, som kun fantasien sætter grænser for. Visningerne er dynamiske, idet det er muligt for brugeren at interagere og ændre i filtreringerne, m.m.

Da data hentes direkte fra API-et, vil en visualisering altid være fuldt opdateret.

2021 INNOMATE