Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR indeholder en stærk importfunktion, der muliggør såvel import som opdatering af alle typer af data i systemet.
Vi introducerer nu adgang til alle data gennem et såkaldt API (Application Programming Interface). Det er en måde hvorpå IT-systemer kan udveksle data med andre IT-systemer.

2018 Innomate