Kompetencevurdering

- vurdering af medarbejdernes kompetencer i forhold til mål.Kompetencevurdering

Afdæk medarbejdernes reelle kompetencer ud fra profiler og mål.

Modulet Kompetencevurdering giver mulighed for at udpege og beskrive netop de kompetencer, der er afgørende for, at opgaver løses optimalt af jeres medarbejdere. De udpegede kompetencer kan indgå i forskellige profiler målrettet specifikke medarbejdergrupper.

Ud fra profilerne får ledere og medarbejdere et enkelt dialogværktøj til målrettet at vurdere medarbejderens kompetencer og udviklingsbehov. Som organisation får I skabt et samlet overblik over, hvilke kompetencer I har og hvilke I skal udvikle eller tiltrække.

Automatiserede workflows understøtter kompetencevurderingen med invitation til efterfølgende kompetencesamtale.

Andre moduler under Kompetencer: Formelle kompetencer.

Fordele

 • Opret og vedligehold eget kompetencekatalog.
 • Sammensæt kompetenceprofiler med krav til den enkelte medarbejder, teams, enhed, stillinger, opgaver e.l.
 • Mulighed for selvevaluering og kombination med vurdering fra leder, kolleger m.fl.
 • Kompetencevurdering med status, vurderinger og udviklingsmål.
 • Kompetence-CV med status på kompetencer og grafisk præsentation.
 • Fuld overblik og dokumentation - hvem har hvilke kompetencer.
 • Udtræk af kompetencedata til videre analyse.
 • Automatiserede workflows - invitation til kompetencevurdering og booking af kompetencesamtale.

Realkompetencer - Basic |Pro | Enterprise

INNOMATE HR Basic

Modulet Realkompetencer og vurdering heraf er kun tilgængelig i INNOMATE HR Pro og Enterprise.

INNOMATE HR Basic
INNOMATE HR PRO

Med Pro er der fuld adgang til modulet med mulighed for at tilrettelægge kompetencevurdering som selvevaluering med efterfølgende kompetencesamtale med lederen. Her kan status og mål på kompetencer drøftes og fastlægges.

INNOMATE HR Pro
INNOMATE HR ENTERPRISE

I Enterprise kan de standardiserede workflows der understøtter kompetencevurdering m.m. tilpasses eller helt nye workflow kan skræddersys, så behovene I Jeres organisation understøttes optimalt.

Det muliggør f.eks., at MUS og kompetencevurdering tænkes sammen, og at kompetence-vurderingen af en medarbejder kan involvere andre interessenter såsom kolleger, underordnede, leder(e) til en fuld 360 graders evaluering.

INNOMATE HR Enterprise
KOM GODT I GANG

Læs mere om realkompetencer i introduktionen tilkompetencevurdering;

 • Opbygningen af et kompetencekatalog.
 • Valg af kompetenceniveauer til brug for vurderingen.
 • Opbygning og tildeling af profiler.
 • Kompetencevurderingen.
Intro til Kompetencevurdering

Kontakt

Bestil en gratis demo i 28 dage

Du kan også booke en kort online præsentation eller invitere os til at kigge forbi.

2021 INNOMATE